L

Midtnorsk Filmsenter

Kjøpmannsgata 35

7011 Trondheim

Epost
post@midtnorskfilm.no

w

Støtte til filmtiltak

Skal du arrangere et filmseminar, fagkurs eller andre bransjerettede tiltak, kan du søke Midtnorsk Filmsenter om støtte til tiltaket med inntil 10 000 kroner.

12.04.201610:04 Tore Olsen

Støtte til filmseminar, fagkurs og bransjearrangement

Søknaden sendes elektronisk via Filmsøk. Velg søknadstype «Tiltak» og deretter «Kompetanseutvikling for filmbransjen». Ta kontakt i god tid før arrangementet skal gjennomføres. Søknadene behandles fortløpende og behandlingstiden er en til tre uker.

Vi anbefaler at du setter deg inn i Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon. Tilskudd innenfor denne ordningen tildeles etter Kapittel 5 – Fellestiltak for audiovisuell bransje.

Har du spørsmål vedrørende søknaden eller søknadsprosessen, kan du henvende deg til en rådgiver ved filmsenteret for veiledning.