L

Firmanavn

Kontaktinfo

.......

Telefon
+47 00 00 00 00

Epost
post@firmanavn.no 

w

Støtte til filmtiltak

Skal du arrangere et filmseminar, fagkurs eller andre bransjerettede tiltak, kan du søke Midtnorsk Filmsenter om støtte til tiltaket med inntil 10 000 kroner.

12.04.201610:04 Tore Olsen

Støtte til filmseminar, fagkurs og bransjearrangement

Søknaden sendes elektronisk via Filmsøk. Velg søknadstype «Tiltak» og deretter «Kompetanseutvikling for filmbransjen». Ta kontakt i god tid før arrangementet skal gjennomføres. Søknadene behandles fortløpende og behandlingstiden er en til tre uker.

Vi anbefaler at du setter deg inn i Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon. Tilskudd innenfor denne ordningen tildeles etter Kapittel 5 – Fellestiltak for audiovisuell bransje.

Har du spørsmål vedrørende søknaden eller søknadsprosessen, kan du henvende deg til en rådgiver ved filmsenteret for veiledning.