Praktikantstipend

Praktikantstøtte kan søkes i forbindelse med filmproduksjoner, hvor ferske filmarbeidere kan få utbytte av å være til stede under en produksjon i tett kontakt med profesjonelle filmarbeidere. Praktikanten må være bosatt og virke i Trøndelag.

12.04.201610:06 Tore Olsen

Et praktikantstipend skal ikke erstatte ordinære stabsfunksjoner inn i en produksjon, men må komme i tillegg til normal stab.

En kontrakt må være inngått og skrevet mellom praktikant og produksjonens produsent, der innhold og tidsavgrensning tydelig fremgår. Det er praktikanten som søker og får tildelt støtten fra Midtnorsk Filmsenter. Søknad sendes inn via RegPortal.no. Vi beregner praktikantlønnen etter Filmforbundets honorarsatser. Totalt tilskudd skal ikke overstige 50.000 kroner.

Praktikanten skal levere inn en rapport til Midtnorsk Filmsenter etter endt praktikantperiode.

Vi anbefaler at du setter deg inn i Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon. Tilskudd innenfor denne ordningen tildeles etter Kapittel 2 – Tilskudd til enkeltpersoner, § 2-6. Har du spørsmål vedrørende søknaden eller søknadsprosessen, kan du henvende deg til filmsenteret for veiledning.

Praktikant Ask Jacobsen under opptak av "Ulv, Ulv"
Filmopptak til Ulv, Ulv, click to open in lightbox