L

Midtnorsk Filmsenter

Kjøpmannsgata 35

7011 Trondheim

Epost
post@midtnorskfilm.no

w

Våre samarbeidspartnere

Midtnorsk Filmsenter har mange samarbeidspartnere, både i det offentlige og det private filmmiljøet.

26.11.201810:53 Admin

Midtnorsk Filmsenter er ett av 7 regionale filmsenter og 3 filmfond som samarbeider under paraplyorganisasjonen FilmregOrganisasjonen har som mål å sikre og styrke sentrene og fondenes selvfølgelige og autonome plass i den nasjonale filmpolitikken. Vi samarbeider også tett med Norsk filminstitutt om ulike arrangment og kurs/tiltak for filmbransjen i regionen. 

Midtnorsk Filmsenter har også samabeidsprosjekt og tiltak med Kosmorama Trondheim Internasjonale Filmfestival, Trondheim Kino, NTNU, Nord Universitet og våre kolleger i de svenske grensenabofylkene - Filmpool Jämtland og Film i Västernorrland.

Vi er samlokalisert i Kjøpmannsgata 35 i Trondheim, sammen med det regionale filmfondet Filminvest, Cinemateket i Trondheim, Minimalen Kortfilmfestival, Trondheim Filmklubb og Barnefilmklubben.