Våre samarbeidspartnere

Midtnorsk Filmsenter har mange samarbeidspartnere, både i det offentlige og det private filmmiljøet.

Midtnorsk filmsenter er ett av 7 regionale filmsenter og 3 regionale filmfond i Norge.

Midtnorsk filmsenter samarbeider med andre regionale filmsenter, filmfond og andre regionale aktører under paraplyorganisasjonen FilmregOrganisasjonen har som mål å sikre og styrke filmsentrene og fondenes selvfølgelige og autonome plass i den nasjonale filmpolitikken. Vi samarbeider også tett med Norsk filminstitutt om ulike arrangment og kurs/tiltak for filmbransjen i regionen. 

Midtnorsk filmsenter har samabeidsprosjekt og tiltak med Kosmorama Trondheim Internasjonale Filmfestival, Minimalen KortfilmfestivalTrondheim Kino, NTNU og Nord Universitet. 

Vi samarbeider med våre svenske kolleger i Filmpool Jämtland og Film Västernorrland om det toårige Interreg Sverige-Norge prosjektet Mid Nordic Female Film Network, som startet opp senhøsten 2020. 

Vi er samlokalisert i Kjøpmannsgata 35 i Trondheim, sammen med det regionale filmfondet Filminvest, Cinemateket i Trondheim, Minimalen Kortfilmfestival, Trondheim Filmklubb og Barnefilmklubben