Om Midtnorsk Filmsenter

Midtnorsk Filmsenter er et offentlig eid aksjeselskap som ble etablert i 2005, og eies av Trøndelag Fylkeskommune og Trondheim Kommune i felleskap med det formål å utvikle Trøndelag som filmregion. Filmsenteret forvalter midler over statsbudsjettet til utvikling og produksjon av filmprosjekt, kompetansehevende tiltak for filmbransjen og filmtiltak for barn og unge talenter. I tillegg har Midtnorsk Filmsenter ansvaret for driften av filmkommisjonen Midgard Film Commission Norway.

Ansatte

Styret for Midtnorsk filmsenter

  • Knut Marius Thorvaldsen  – Styreleder
  • Arild Kalkvik – Nestleder
  • Merethe Baustad Ranum – Styremedlem
  • Trude Marian Nøst– Styremedlem
  • Håvard Wettland Gossé – Styremedlem
  • Per Fikse – Varamedlem
  • Asbjørn Tiller – Varamedlem

Midtnorsk filmsenter er samlokalisert med FilminvestCinemateket i TrondheimMinimalen kortfilmfestivalTrondheim Filmklubb og Barnefilmklubben. Andre samarbeidspartner i regionen er filmfestivalene Kosmorama Trondheim internasjonale filmfestivalFilmfestVatn og Ramaskrik.

Nettverk

Midtnorsk filmsenter er medlem i Filmreg, en paraplyorganisasjon for regionale filmsenter og fond i Norge. Filmsenteret har et etablert Interregsamarbeid med Filmpool Jämtland og Film i Västernorrland i Sverige. Andre viktige samarbeidspartnere er utdanningsinstitusjonene i regionen.