Hva gjør vi?

Midtnorsk Filmsenter er et av syv regionale filmsenter, som forvalter statlige midler til utvikling og produksjon av film, og som har som formål å utvikle Trøndelag som filmregion.

08.11.201813:34 Anne-Stine Gjervoldstad

Vårt formål er å forvalte midler til utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm i Midt-Norge. Filmprosjekt kan søke støtte gjennom søknadsportalen Regportal ved tre årlige søknadsfrister, 15. februar, 30. april og 15. september.

Midtnorsk Filmsenter skal bidra til faglig og kunstnerisk utvikling av trøndersk filmproduksjon, gjennom ulike kompetansehevende tiltak. Ut over dette har vi et ansvar knyttet til å se og hjelpe fram unge talenter, som brenner for og ønsker seg en framtid i filmbransjen. Midtnorsk Filmsenter har også ansvaret for driften av filmkommisjonen Midgard Film Commission Norway.

"Trondheimsreisen" av Spætt Film
Fra Trondheimsreisen, click to open in lightbox