Utlysning: Arbeidsstipend kort fiksjon

Midtnorsk Filmsenter utlyser arbeidsstipend à kr 35.000 til filmskapere i Trøndelag. Målgruppen for stipendene er profesjonelle regissører og manusforfattere med aktuelle nye fiksjonsprosjekt i kort format. Stipendet skal gi mulighet til å arbeide konsentrert med utviklingen av kommende prosjekt. 

Søknadsfrist 7. desember

Hva skal søknaden inneholde?
• Kort beskrivelse av prosjektet og hvordan stipendet skal brukes, max én A4-side
• CV og filmografi eller andre arbeid som er relevant for prosjektet.

 

Prosjektet skal ikke tidligere ha mottatt offentlig støtte. Vi vil prioritere søkere som har som ambisjon å søke Midtnorsk Filmsenter om produksjonsstøtte i løpet av 2019.

Søknaden skal sendes inn via Filmsøk, velg kategorien «Stipend» og merk søknaden «Arbeidsstipend 2018».

Søknadsfrist: Fredag 7. desember 2018. Stipend deles ut innen utgangen av året.