Ledig stilling: Er du vår nye filmkommisjonær?

Vår dyktige filmkommisjonær har takket ja til nye og spennende oppgaver, og Midtnorsk Filmsenter søker derfor ny medarbeider i 100% stilling som Head of Midgard Film Commission Norway. Midgard Film Commission Norway (MFCN) har som oppgave å markedsføre Trøndelag og Innlandet som attraktiv lokasjon for innspilling av nasjonale og internasjonale tv- og filmproduksjoner. I tillegg skal filmkommisjonen bistå aktuelle produksjoner som ønsker å spille inn i storregionen. MFCN er organisert under Midtnorsk Filmsenter som samarbeider med Østnorsk Filmsenter om kommisjonsarbeidet. MFCN ledes fra hovedkontoret i Trondheim og er en av tre regionale filmkommisjoner i Norge som samarbeider med den nasjonale filmkommisjonen om å få utenlandske produksjoner til landet.

Søknadsfrist 10. desember
Finn.no

Filmkommisjonærens viktigste oppgave er å lede Midgard Film Commission Norway sitt arbeid. Dette innebærer å selge og markedsføre Trøndelag og Innlandet som filmlokasjon for nasjonale og internasjonale filmproduksjoner. I tillegg til ekstern markedsføring, skal filmkommisjonen bistå og tilrettelegge for nasjonale og internasjonale produksjoner som ønsker å spille inn i storregionen. Kunnskap om storregionen og filmproduksjon er en fordel. Jobben innebærer en del reising i inn- og utland. Filmkommisjonæren er del av Midtnorsk Filmsenters stab, og samarbeider med filmkommisjonæren på Lillehammer som er ansatt i en 50% stilling.

 

Filmkommisjonæren tar også del i Midtnorsk Filmsenters øvrige arbeid med å utvikle Trøndelag som filmregion. Dette innebærer blant annet å delta i planlegging og gjennomføring av ulike kompetansebyggende arrangement, kurs og seminar. Filmkommisjonæren skal jobbe tett med, og ha spesielt god innsikt i, produksjonsselskapene i Trøndelag.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Markedsføre Trøndelag og Innlandet som innspillingssted for nasjonale og internasjonale tv- og filmproduksjoner
 • Bistå norske og internasjonale filminnspillinger med relevant service
 • Praktisk koordinering mellom produksjonsselskap og ulike private og offentlige aktører
 • Samarbeide med øvrige regionale filmkommisjoner og den nasjonale filmkommisjonen om å trekke internasjonale tv- og filmproduksjoner til Norge
 • Delta i Midtnorsk Filmsenters daglige drift som blant annet inkluderer planlegging og gjennomføring av arrangement for den trønderske filmbransjen
 • SoMe- og nettsideansvar for MFCN og Midtnorsk Filmsenter.

 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning
 • Kunnskap om filmbransjen i Norge og internasjonalt
 • Kunnskap om og interesse for Trøndelag og Innlandet som innspillingssted
 • Svært gode muntlige og skriftlige engelskkunnskaper

 

Personlige egenskaper:

 • Begeistring og engasjement, gode salgsegenskaper
 • Praktisk anlagt lagspiller som er god på relasjoner og samarbeid
 • Trygg foran store og små forsamlinger
 • Selvstendig og løsningsorientert
 • Ryddig og ansvarsbevisst
 • Høy arbeidskapasitet og evne til fleksibilitet

 

Vi tilbyr:

100% stilling. Fleksitid. Lønn etter avtale. Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver med stor grad av frihet. Hyggelige kollegaer og et trivelig arbeidsmiljø sentralt plassert i Trondheim.

 

Ved spørsmål om stillingen, kontakt daglig leder ved Midtnorsk Filmsenter, Eli Gjerde, mobil: 99533673. Søknad merkes Filmkommisjonær og sendes på mail til eli@midtnorskfilm.no innen 10. desember.

 

 

Midtnorsk Filmsenter har 4,2 ansatte med kontor i Kjøpmannsgata 35. Filmsenteret ble etablert i 2005 og er eid av Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune. Filmsenteret forvalter statlige midler for å utvikle Trøndelag som filmregion, og gir støtte til profesjonelle filmskapere til utvikling og produksjon av filmprosjekt. Filmsenteret arrangerer også kompetansehevende tiltak for den profesjonelle filmbransjen i regionen og jobber med talentutvikling. I tillegg har filmsenteret ansvaret for driften av Midgard Film Commission Norway. Midtnorsk Filmsenter er et av sju regionale filmsenter i Norge.