L

Midtnorsk Filmsenter

Kjøpmannsgata 35

7011 Trondheim

Epost
post@midtnorskfilm.no

w

Hva gjør vi?

Midtnorsk Filmsenter er et av syv regionale filmsenter, som forvalter statlige midler til utvikling og produksjon av film, og som har som formål å utvikle Trøndelag som filmregion.

08.11.201813:34 Anne-Stine Gjervoldstad

Vårt formål er å forvalte midler til utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm i Midt-Norge. Filmprosjekt kan søke støtte gjennom søknadsportalen Filmsøk ved to årlige søknadsfrister, 15. februar og 15. september.

Midtnorsk Filmsenter skal bidra til faglig og kunstnerisk utvikling av trøndersk filmproduksjon, gjennom ulike kompetansehevende tiltak. Ut over dette har vi et ansvar knyttet til å se og hjelpe fram unge talenter, som brenner for og ønsker seg en framtid i filmbransjen. Midtnorsk Filmsenter har også ansvaret for driften av filmkommisjonen Midgard Film Commission Norway.

"Trondheimsreisen" av Spætt Film
Fra Trondheimsreisen