Veileder for sikker Filmproduksjon

Bransjerådet for film har utarbeidet veileder for audiovisuelle produksjoner. Den er et tillegg til Bransjerådets overordnede retningslinjer for å trygge alle involverte i audiovisuelle produksjoner mot smitte av covid-19.

Norge er tidlig ute på verdensbasis med å utarbeide en felles veileder for sikker filmproduksjon og enkelte norske dramaproduskjoner har så smått begynt å produsere igjen

Veilederen for sikker filmproduskjon 

inkludert Bransjerådet for film sine overordnede retningslinjer 

Den nye veilederen skal hjelpe bransjen å kunne starte opp igjen med trygg produksjon gjennom å følge retningslinjene for smittevern. Veilederen er utarbeidet av Virke Produsentforeningen, Norsk Filmforbund, Norske Filmregissører, Dramatikerforbundet og Norsk Skuespillerforbund og støttes av NFI

Veilederen bygger på Helsedirektoratets, Folkehelseinstituttes (helsemyndighetene), samt Arbeidstilsynets til enhver tid gjeldende anbefalinger og vil således være gjenstand for fortløpende oppdateringer. 

Alle innspill til veilederen fra bransjen rettes til Virke produsentforeningen - forslagskjema finnes nederst i veilederen

Se gjeldende anbefalinger fra helsemyndighetene og Arbeidstilsynet.

English version of the guidlines for Safe execution of film production

Included are the Film Industry Council´s  general guidelines. 

Helmet Film & Visual Effects