L

Midtnorsk Filmsenter

Kjøpmannsgata 35

7011 Trondheim

Epost
post@midtnorskfilm.no

w

Tall fra søknadsrunde med frist 30. april

01.01.197000:00 Admin

Midtnorsk Filmsenter mottok i alt 40 søknader fra 18 ulike søkere ved søknadsfristens utløp 30. april.  Av disse var 27 knyttet til produksjon og 13 til utvikling. Til sammen er det søkt om i overkant av 8,5 milioner kroner for en samlet totalbudsjett på nesten 31 millioner kroner. Kvinneandelen i nøkkelposisjoner er 31 %. 3 av søknadene gjaldt spillutvikling.

Meld deg på nyhetsbrev

Ikke gå glipp av våre nyheter og arrangementer: