L

Midtnorsk Filmsenter

Kjøpmannsgata 35

7011 Trondheim

Epost
post@midtnorskfilm.no

w

Midtnorsk Filmsenter gir støtte til spillutvikling

Fra 2020 kan du søke Midtnorsk Filmsenter om støtte til utvikling av dataspill.

Neste søknadsfrist: 30. april
07.01.202010:55 Admin

Sitter du inne med noe som kan bli et fantastisk spill, men mangler midler for å realisere det? Fra og med 2020 tar Midtnorsk Filmsenter i mot søknader også til spillutvikling. Søknadsfristene blir de samme som for filmstøtte: 15. februar, 30. april og 15. september. For å kunne søke må du være registrert som produksjonsforetak (aksjeselskap) i Trøndelag. Ordningen er helt i oppstartsfasen ved filmsenteret, og vil finne sin form i løpet av året. 

Hvem kan søke: Produksjonsselskap som har audiovisuell produksjon som sitt hovedformål og er etablert som aksjeselskap med forretningsadresse i Trøndelag. Minst én av tre nøkkelpersoner i prosjektet må bo og virke i Trøndelag.

Til hva kan du søke: Det kan søkes utviklingsstilskudd i en tidlig fase. Viktige element i prosjektbeskrivelsen: Konkret idé, originalitet, visuelle skisser, definert målgruppe, bekreftelse på rettigheter.

Styrke i teamet som søker vil være av betydning: Utdannelse, erfaring, arbeidsprøver, tidligere arbeid og entusiasme.

Midtnorsk Filmsenter kan gi utviklingsstøtte på inntil kr. 100.000 kr. Støtten kan ikke overstige 75% av utviklingsbudsjettet. 

Du må ha lest forskriften før du søker om tilskudd. Søknaden må legges inn via søknadsportalen Filmsøk (filmsok.no). Her vil detaljerte krav til søknaden fremgå. 

Mer informasjon vil komme etterhvert!

Meld deg på nyhetsbrev

Ikke gå glipp av våre nyheter og arrangementer: