L

Midtnorsk Filmsenter

Kjøpmannsgata 35

7011 Trondheim

Epost
post@midtnorskfilm.no

w

Midtnorsk Filmsenter gir støtte til spillutvikling

Fra januar 2020 gir Midtnorsk Filmsenter støtte til utvikling av dataspill.

Første søknadsfrist 15.februar
07.01.202010:55 Admin

Sitter du inne med noe som kan bli et fantastisk spill, men mangler midlene for å realisere det? Midtnorsk Filmsenter skal bidra fremover med både midler og kompetanseheving for spillutvikling.

For å kunne søke støtte må du være registrert som produksjonsforetak (aksjeselskap) i Trøndelag. Søknadsfristene for den nye støtteordningen blir de samme som for filmstøtte: 15. februar, 30. april og 15. september. Første søknadsfrist blir 15.februar 2020.

Mer informasjon om Midtnorsk Films spillsatsing kommer!

Meld deg på nyhetsbrev

Ikke gå glipp av våre nyheter og arrangementer: