L

Midtnorsk Filmsenter

Kjøpmannsgata 35

7011 Trondheim

Epost
post@midtnorskfilm.no

w

Ny støtteordning: Filmkulturelle tiltak

I løpet av 2020 vil det bli mulig å søke Midtnorsk Filmsenter om tilskudd til arrangementer som bidrar til bredde og kvalitet i filmtilbudet i Trøndelag.

29.01.202014:37 Admin

Det vil kunne søkes tilskudd til arrangementer og visninger som retter seg mot er allment publikum, for voksne og barn. Dette kan for eksempel inkludere arrangement under filmfestivaler og andre filmkulturelle tiltak, filmformidlingstiltak med kunstnerisk, kulturelt eller pedagogisk formål, samt tiltak som bidrar til å opprettholde en desentralisert kinostruktur.

Denne ordningen ble tidligere administrert av Norsk Filminstitutt, men har i 2020 blitt overført til de regionale filmsentrene. Midtnorsk Filmsenter er i gang med å utarbeide egne retningslinjer for ordningen. Når disse er klare vil de legges ut på våre nettsider med dato for første søknadsfrist.

Ved spørsmål til ordningen, kontakt prosjektkoordinator Kjetil Kvale Sørenssen: kjetil@midtnorskfilm.no

Meld deg på nyhetsbrev

Ikke gå glipp av våre nyheter og arrangementer: