L

Midtnorsk Filmsenter

Kjøpmannsgata 35

7011 Trondheim

Epost
post@midtnorskfilm.no

w

Tall fra høstens søknadsrunde

Midtnorsk Filmsenter mottok i alt 31 søknader fra 15 ulike søkere ved søknadsfristens utløp 15. september 2019.

26.09.201911:11 Admin

Det kom inn 19 søknader om støtte til dokumentarprosjekter og 12 søknader til fiksjonsprosjekter. Av de 31 søknadene var 21 knyttet til utvikling og 10 til produksjon. Det ble til sammen søkt om nesten 5,75 millioner kroner, og søknadsmassen hadde et samlet totalbudsjett på i overkant av 24,5 millioner kroner. Søkermassens kvinneandel i nøkkelposisjonene manus/regi/produsent er 38 %. Filmkonsulent ved Midtnorsk Filmsenter er KriStine Ann Skaret og høstens tildelinger vil bli vedtatt på styremøtet tirsdag 29. oktober.

Meld deg på nyhetsbrev

Ikke gå glipp av våre nyheter og arrangementer: