L

Midtnorsk Filmsenter

Kjøpmannsgata 35

7011 Trondheim

Epost
post@midtnorskfilm.no

w

Hvordan nå ut i verden med din dokumentar?

Søk om å få delta på dok.elevator under Nordisk Panorama, 20.-24. september i Malmø!

Søknadsfrist 16. august kl .10
31.07.201915:19 Admin

dok.elevator er en avlegger av den internasjonale dokumentarworkshopen dok.incubator. Mens dok.incubator er et dyptpløyende program som går over et halvt år, er dok.elevator et fem-dagers intensivt opplegg for etablerte nordiske produsenter og regissører som har internasjonale ambisjoner, men som fortsatt mangler et godt internasjonalt nettverk. Filmskaperne søker og deltar med egne dokumentarprosjekt som er i sen utvikling, produksjon eller i post-produksjon.

  • Hvordan identifisere ditt prosjekts internasjonale potensial
  • Forbedre din presentasjons- og pitcheteknikk
  • Få individuelle konsultasjoner med internasjonale eksperter og møt sentrale beslutningstakere  
  • Lær om hvordan du effektivt kan manøvrere på de viktigste festivalarenaer og marked for dokumentarfilm
  • Utvid ditt nettverk og bli kjent med veiledere og deltagere ved årets dok.incubator

Inntil 12 nordiske deltagere fra maks 8 ulike filmprosjekt vil bli valgt ut til årets dok.elevator som arrangeres i Ystad/Malmø i tilknytning til Nordisk Panorama. 

Midtnorsk Filmsenter har mulighet til å nominere deltagere fra vår region med prosjekt som har fått støtte fra oss. Deltakere som får plass vil få dekket deltageravgift til dok.elevator (dekker opphold, flere måltid, lokal transport under Nordisk Panorama, Nordisk Panorama Forum Light Pass) og kan i tillegg søke Midtnorsk Filmsenter om reisestøtte tur-retur Malmø. 

Søk med prosjektbeskrivelse, treatment, manus, pilot, markedsplan, sammendrag av budsjett samt en kortfattet beskrivelse av personlig motivasjon som inkluderer hvilke internasjonale mål du har for prosjektet og for deg selv som filmskaper. 

Søknad: Søk så snart som mulig og innen 16. august kl. 10.00 i Filmsøk! Søknaden gjøres i Filmsøk, som en reisestøttesøknad og merkes "Malmø - dok.elevator". 

 

Meld deg på nyhetsbrev

Ikke gå glipp av våre nyheter og arrangementer: