L

Midtnorsk Filmsenter

Kjøpmannsgata 35

7011 Trondheim

Epost
post@midtnorskfilm.no

w

WORKSHOP FOR DOKUMENTARISTER PÅ LESBOS

Vi har gleden av å invitere til en ukes workshop i Hellas 16.-23. juni, der temaet er «Dokumentarfilmens DNA». Midtnorsk filmsenter tilbyr plass til to dokumentarteam fra Trøndelag bestående av regissør og produsent. Teamene må søke med et dokumentarprosjekt som er i utvikling. Workshopen tar sikte på å bidra til å hente fram det fulle potensialet av ideen, og bidra til utvikling moe et nivå der det har mulighet for å lykkes i ulike nasjonale og internasjonale finansieringsfora. Vi skal bo og arbeide på et vakkert, gammelt kloster som er gjort om til kurssted. Workshopen er et samarbeid mellom Midtnorsk Filmsenter, Sørnorsk filmsenter, Nordnorsk filmsenter og Østnorsk filmsenter.

Søknadsfrist 29. april
24.04.201913:26 Admin

KURSLEDERE

Våre filmfaglige mentorer har spesialkompetanse i dokumentarproduksjon - på innhold, dramaturgi, visuelt språk, intervjuteknikk og hva det kreves av prosjekter for å nå helt opp til et internasjonalt nivå. Følgende tre er med:

Stine Skaret: Produsent i Stray Dog Productions AS, konsulent for Midtnorsk filmsenter og dramaturg for Viken filmsenter. Hun har også bakgrunn som dokumentarkonsulent i NFI, samtr over 20 års erfaring som produsent for nasjonale og internasjonale dokumentarer.

Aslaug Holm: Regissør, fotograf, klipper, dramaturg i Fenris film. En av landets mest anerkjente foto-regissører innen dokumentarfilm. Har regissert et titall filmer og fotografert mer enn 50 produksjoner siden 1990, flere av dem prisbelønnet.

Jon Bang Carlsen: Regissør og forfatter som har fornyet dansk dokumentarfilm gjennom sitt dynamiske, personlige billedspråk og sin utradisjonelle iscenesettelse av virkeligheten.

Mentorene vil bidra både som forelesere, veiledere og instruktører. Med utgangspunkt i egne erfaringer og arbeider skal de legge opp for oppgaver til deltakerne som omhandler blant annet intervjuteknikk, utarbeidelse av visuelt materiale til prosjektet og portrettering av mennesker.

KURSINNHOLD 

Målet for workshopen er å spisse både prosjektet og prosjektbeskrivelsen dokumentarteamene har søkt seg inn med. Det jobbes både i gruppen, på individuell basis og samtalebasert i en og en møter. Etter en første presentasjon av prosjektene vil vi blant annet se nærmere på tema, fortellingsform og format, prosjektets omfang og hvordan å løfte prosjektet overfor finansiører. Vi belyser treatment, manus, produsent- og reginotater og jobber med å lage realistiske finansieringsplaner.

Praktiske øvelser i løpet av workshopen vil komplettere tilbudet.

METOCHI   

Kursstedet Metochi ligger plassert i idylliske omgivelser inne på øya, Stedet har egen spisesal, der dyktige lokale kvinner tilbereder og serverer smakfull, kortreist mat. Det vil bli arrangert noen utflukter og daglige turer til stranden i siestaen.   

HVEM KAN DELTA?   

Kurset er beregnet på team bestående av regissører og produsenter fra den regionale filmbransjen som jobber med dokumentarfilm. Vi setter som krav at søkerne må ha laget minst 1 dokumentarfilm og mottatt støtte til utvikling i 2018 eller 2019. Dere skal velge et aktuelt prosjekt som dere ønsker å fordype dere mer igjennom workshopen. Til søknaden legges det ved en prosjektbeskrivelse som også inneholder tanker om finansiering og distribusjon.

Vi vil tilstrebe en god kjønnsbalanse på kurset.   

SØKNAD OG PRAKTISK INFO

Flyreise og opphold inkl. tre daglige måltider for alle deltagerne dekkes av ditt regionale filmsenter. Dere må dekke reisen til og fra flyplass i Norge. Påmeldingen er bindende, da navnet på flybillettene ikke kan endres. Hvis man velger å trekke seg og ikke kan framvise gyldig legeattest, må man erstatte flybilletten selv.   

Søknadsfrist er 29. april 2019.  Send prosjektbeskrivelse, kort CV for både regissør og produsent og kort søknad med begrunnelse, motivasjon og hvilke videre planer/prosjekter dere har fremover. Dette gjøres i Filmsøk under Kompetanseutvikling for filmbransjen. Ta kontakt med produksjonsrådgiver og ansvarlig for bransjeutvikling Elin Kristensen om du har spørsmål.

Metochi klosteranneks og studiesenter, Lesbos

Meld deg på nyhetsbrev

Ikke gå glipp av våre nyheter og arrangementer: