L

Midtnorsk Filmsenter

Kjøpmannsgata 35

7011 Trondheim

Epost
post@midtnorskfilm.no

w

Tall fra vårens søknadsrunde

Midtnorsk Filmsenter mottok i alt 44 søknader fra 23 ulike søkere ved søknadsfristens utløp 15. februar.

18.02.201913:35 Admin

Det kom inn 31 søknader om støtte til dokumentarprosjekter og 13 søknader til fiksjonsprosjekter. Av de 44 søknadene var videre 25 knyttet til utvikling og 19 til produksjon. Det ble til sammen søkt om neste 8 millioner kroner, og søknadsmassen hadde et samlet totalbudsjett på i overkant av 34 millioner kroner. Søkermassens kvinneandel i nøkkelposisjonene manus/regi/produsent er 40%. Filmkonsulent ved Midtnorsk Filmsenter er KriStine Ann Skaret og vårens tildelinger vil bli vedtatt på styremøtet tirsdag 26. mars.

Meld deg på nyhetsbrev

Ikke gå glipp av våre nyheter og arrangementer: