Møt spillkonsulent Jon Cato Lorentzen og Virke Produsentforeningen

Én-til én-møter og felles infomøte: Mandag 6. februar

Én-til-én møter med Jon Cato Lorentzen

Mandag 6. februar kan du booke én-til-én-møter med Midtnorsk filmsenters spillkonsulent, Jon Cato Lorentzen. Du vil få god rådgivning om hele prosessen i spillproduksjon, tips om hvordan du kan søke Midtnorsk filmsenter om tilskudd og råd mht. veien videre. Møtene finner sted på filmsenteret dersom ikke annet blir avtalt.

Begrenset plass, book tidspunkt for møte så snart som mulig via Elin Kristensen: elin@midtnorskfilm.no

Fellesmøte på Work-work

Jon Cato blir også med på fellesmøte kl. 18.00 på Work-work samme dag. Vi inviterer til en nyttig og hyggelig fellessamling med pizza-servering underveis. Her ønsker vi dialog og innspill fra aktørene i den trønderske spillbransjen om hvordan vi på filmsenteret best mulig kan bidra til økt aktivitet og til styrke spillfeltet. Eksempler kan være forslag til faglige kurs, samlinger, reisestøtte, mentorordninger, tilskudd osv.

Virke Produsentforeningen

På fellesmøtet deltar også Virke Produsentforeningen ved daglig leder Åse Kringstad, og Erik Hoftun, som sitter i styret for spillprodusentene. Virke Produsentforeningen jobber for at spill skal ha best mulig rammevilkår, både kulturpolitisk og næringspolitisk. De fronter sakene medlemmene er mest opptatt av, og bistår i tillegg når det gjelder daglig drift, arbeidsgiveri, rådgivning og juridisk hjelp. I tillegg bidrar de til møteplasser og nettverk. Noen konkrete eksempler Produsentforeningen jobber med på spillfeltet, er bl.a. ny spillstrategi fra regjeringen, som er ventet ila våren. De er også ansvarlige for den årlige Spillrapporten, som samler bransjedata for spillbransjen, og er arrangør av Spillprisen - i den forbindelsen er de i god dialog med START NTNU om et samarbeid mellom Spillprisen og studentprisen.

Meld deg på til fellesmøtet på Work-work via Hoopla

Møt Åse Kringstad fra Virke og spillkonsulent Jon Cato Lorentzen.