L

Midtnorsk Filmsenter

Kjøpmannsgata 35

7011 Trondheim

Epost
post@midtnorskfilm.no

w

Tredje kull klart for FilmLab Norge

Talentutviklingsprogrammet FilmLab Norge er klar for tredje kull og har valgt ut fire team av filmskapere som vil få veiledning, støtte og tett oppfølging av sine prosjekter det neste året. Det var en sterk kvinneandel også i årets søkermasse, noe som reflekteres i årets deltakere.

18.12.201811:26 Admin

37 team fra hele Norge søkte om å delta i programmet, og FilmLab opplevde et imponerende nivå på søknadene og mange sterke team. Det var en høy andel kvinner i søknadsbunken, totalt 60 kvinner og 26 menn. Til sammen var 78% av produsentene, 62 % av regissørene, og 66% av manusforfatterne kvinner.

FilmLab Norge er et nasjonalt talentutviklingsprogram rettet mot unge filmskapere som er ferdig utdannet og/eller har resultater å vise til. Deltakerne søker seg inn med en konkret idè til en langfilm, dokumentar eller dramaserie. Gjennom seks utviklings-lab’er og individuell veiledning skal deltakerne videreutvikle prosjektene de søkte seg inn med, samt utvikle og produsere en kortfilm som skal være et springbrett til videre utvikling av de lange prosjektene.

Deltakerne fra FilmLab Norges kull 1 og kull 2 er nå på full fart inn i filmbransjen og mange jobber med utvikling av spillefilmer og serier. Flere blir også fulgt opp videre i andre Talent Norge-satsninger, som f.eks Johanna Pyykkö, Julia Lindstrøm og Ingrid Stenersen som nå deltar i kvinnesatsningen UP og Thea Hvistendal og Sofia Lersom Lund som er med i talentsatsningen Filmskapere.

Nå er tredje kull klart for oppstart i januar 2019 med fire nye team. De fire utvalgte teamene og prosjektene er:

Drama - en komedie:

Regissør: Petter Holmsen

Manusforfatter: Maren Elise Skolem

Produsent: Marte Hansen

Jævla Norway:

Regissør: Haddi Samba

Manusforfatter: Marta Huglen Revheim

Produsent: Lotte Sandbu

Silence:

Regissør & manusforfatter: Brwa Vahabpour

Produsent: Renee J.H. Mlodyszewski

Stesøstra:

Regissør & manusforfatter: Emilie Blichfelt

Produsent: Ragna Nordhus Midtgard

Talent Norge støtter FilmLab med 1 million kroner i året over 3 år. I gjennomføringen av kull 3 er disse midlene matchet med bidrag fra Nordisk Film Fonden, Bergesenstiftelsen og Kulturnæringsstiftelsen SpareBank1 Nord-Norge.

FilmLab Norge gjennomføres av Mediefabrikken, Filmveksthuset Tvibit og Midtnorsk Filmsenter, i samarbeid med regionale filmsentre. Akershus fylkeskommune er prosjekteier. For videre henvendelser eller spørsmål om FilmLab Norge, vennligst kontakt prosjektleder Line Halvorsen, line@mediefabrikken.com, mobil 92047960

Tredje kull i FilmLab Norge
deltagere i FilmLab Norge 3

Meld deg på nyhetsbrev

Ikke gå glipp av våre nyheter og arrangementer: