Kandidatene til Signaturpitchen 2023

Få med deg pitchen, meld deg på Kortfilmkonventet 2023 her!

For sjette gang arrangeres det en nasjonal kortfilmpitch under Kortfilmkonventet. Pitchen blir 11. januar 2023. Sju utvalgte prosjekt konkurrerer om en premie på 70.000 kroner gitt av regionale filmsentre i hele landet. 

Årets kandidater:

Sørnorsk filmsenter: Ingrid Liavaag - "Barmark"

Midtnorsk filmsenter: Jon Vatne og Marina Popovic - "Gullkiste"

Viken filmsenter:  Ibrahim Mursal og Tani Dibasey - "African Family Dinner"

Nordnorsk filmsenter:  Ingeborg Augunset - "UFOMAMMA"

Filmkraft Rogaland: Sander Lid Fiskå - "Prosjekt dommedag"

Østnorsk filmsenter: Lillian Løvseth og Trond Morten Kristensen Venaasen

Vestnorsk filmsenter: Mathilde Meraki Ypsøy - "FALL"

Årets jury for Signaturpitchen

Lisa Odgie fra Sundance Filmfestival, Ben Thompson fra Tribeca Film festival, Toril Simonsen - NFI

Foto: Ingrid Eggen
Ingrid Liavaag (Sørnorsk filmsenter)
Foto: Toni Nordli
Jon Vatne (Midntorsk filmsenter)
Foto: Oda Grønskog
Marina Popovic (Midtnorsk filmsenter)
Ibrahim Mursal (Viken filmsenter)
Tani Dibasey (Viken filmsenter)
Ingeborg Augunset (Nordnorsk filmsenter)
Lillian Løvseth (Østnorsk filmsenter)
Trond Morten Kristensen Venaasen (Østnorsk filmsenter)
Mathilde Meraki Ypsøy (Vestnorsk filmsenter)