Trøndersk produsentnettverk

Trønderske produsenter har dannet et nytt nettverk.

Mandag den 24. oktober samlet trønderske produsenter seg i et eget nettverk. Målet for nettverket er å styrke filmnæringen og produsenter i regionen med ambisjon om å nå ut nasjonalt og internasjonalt.

Dette er produsentenes fora med Midgard filmkommisjon som tilrettelegger og ordstyrer. 

Det vil bli holdt nettverksmøter minimum 2-3 møter i året og en arbeidgruppe er opprettet.

Under det første møtet var representanter Midtnorsk filmsenter og Filminvest tilstede.

Mer informasjon om nettverket kan fåes ved å kontakte Solveig Sigmond Ræstad fra Midgard. 

solveig@midgardfilm.com 

Eli Gjerde
Trøndersk produsent-nettverk samlet på Øra studio
Solveig Ræstad