Ny søknadsportal

Midtnorsk Filmsenter har gått over til ny søknadsportal og alle nye søknader og anmodninger må gå gjennom RegPortal.

Viktig info
27.01.202108:42 Admin

I portalen bruker du valget «Søk tilskudd» for søknader til alle ordninger:Tilskudd til utviklings-/produksjonsstøtte til audiovisuelle verk, reisetilskudd, kortfilmstipend, praktikantstipend mm. 

For å få utbetalt tilskudd/rater må tilskuddsmottakers bankkonto være registrert i RegPortal. For stipend anmoder du som privatperson, for tilskudd til spill-/filmprosjekt må selskapet anmode.

For å søke om tilskudd eller anmode om utbetaling av rater på vegne av et selskap, må selskapet være registrert i portalen.

Det må foreligge dokumentasjon fra bank på at oppgitt kontonummer tilhører tilskuddsmottaker. Dokumentasjonen lastes opp i RegPortal ved registrering av kontonummer og må gjøres i forkant av anmodning om rateutbetaling/tilskudd. Kontonummer må godkjennes av Midtnorsk Filmsenter i forkant av utbetaling. 

Rater kan bare utbetales til filmens/spillets produsent og til produksjonsselskapets bankkonto. 

Førstegangsregistrering av et selskap må foretas av daglig leder eller styreleder, registrert i Brønnøysundsregisteret. Det er derfor viktig at informasjonen i Brønnøysund til enhver tid er oppdatert. Daglig leder/styreleder får rollen som administrator i RegPortal og må deretter godkjenne nye brukere som registrerer seg på selskapets organisasjonsnummer.

Administrator vil bli varslet på e-post om registreringen. Dersom daglig leder/styreleder ikke ønsker å være administrator, kan rollen overføres til en/flere andre brukere i selskapet.

Vi gleder oss til å ta i bruk søknadsportalen som er skreddersydd våre ordninger, men bygd over samme lest som Norsk filminstitutts nye portal.

Har du spørsmål eller problemer med løsningen kan du få hjelp av produksjonsrådgiver Elin Kristensen, prosjektkoordinator Kjetil Sørenssen eller daglig leder Eli Gjerde.

 

 Bilde av RegPortal sin webside, click to open in lightbox

Meld deg på nyhetsbrev

Ikke gå glipp av våre nyheter og arrangementer: