Mid Nordic Visual Lab

Midtnorsk filmsenter har fått EU-midler til et treårig prosjekt i samarbeid med svenske partnere. Du kan bli med i kjernegruppen! Søknadsfrist: 18. september.

Prosjektet Mid Nordic Visual Lab er utvalgt for støtte av Interreg Sverige-Norge, Nordens grønne belte som jobber for en smartere grenseregion gjennom å forbedre små og mellomstore bedrifters tilvekst og konkurransekraft. Programmet skal bidra til grenseoverskridende samarbeid, kompetanse- og metodeutvikling for vekst, både nasjonalt og internasjonalt. 

Mid Nordic Visual Lab skal synliggjøre den audiovisuelle bransjen på begge sider av grensen, og styrke de kunstneriske og kreative miljøene innenfor film, VR og dataspill.

Prosjektperioden går fra mai 2023 til og med april 2025:

Mid Nordic Visual skal samle film- og spillbransjen i Trøndelag, Jämtland og Västernorrland. Prosjektet skal skape synergier mellom film og spillbransjen med utgangspunkt i konseptutvikling, visuelle fortellergrep og manus/storytelling.

Gjennom prosjektperioden inviterer vi til:

Laboratorium, markeder, fysiske residenser/co-working i tidsbegrensede perioder, nettverkstreff, mentorskap, reisestøtter, festivaldeltagelser, mesterklasser, digitale frokostmøter og andre arrangementer under perioden.  

Hvem er dette for?

Mid Nordic Visual Lab er for alle som jobber med film, VR og spill i Trøndelag, Jämtland og Västernorrland

Følg med på nyhetsbrev og på vår facebookside for å se hva som foregår og for melde deg på de ulike arrangementene.

Kjernegruppe

Merk: Noen få arrangement vi være forbeholdt en kjernegruppe. 

Inntil sju deltakere fra Trøndelag vil sammen med svenske deltakere utgjøre en kjernegruppe i  prosjektet. Å delta i prosjektets kjernegruppe betyr at man er med på en mer kontinuerlig basis og har et ønske om å samarbeide med våre svenske deltagere på et dypere plan. I kjernegruppen vil det legges opp til å åpent dele erfaringer, støtte hverandre og får og gi faglig påfyll. Kjernegruppen vil i løpet av prosjektperioden møtes jevnlig på utvalgte steder i Midt-Norden.

Vil du bli med i Mid Nordic Visual Labs kjernegruppe: Send en kort mail merket MNFS, kjernegruppe der du beskriver hvorfor du vil delta innen 18. september til: Elin Kristensen - elin@midtnorskfilm.no