Ny medarbeider på Midtnorsk filmsenter

Jesper Bergom-Larsson har fått jobben som talent- og produksjonsrådgiver ved Midtnorsk filmsenter!

Jesper Bergom-Larsson har lang fartstid fra film- og serieproduksjon i alle format i både Sverige og Norge. Han har bred erfaring som produsent, dramaturg og produksjonsleder. Blant annet fra SVT, der han også var ansatt som manusredaktør. Han har i tillegg mange års erfaring med talentutvikling.

Jesper er utdannet både som skuespiller, fra Teaterhøgskolan i Stockholm, og som filmprodusent, fra Dramatiske Institutet. I tillegg til en allsidig bakgrunn fra praktisk filmproduksjon, har Jesper mange års erfaring fra det offentlige virkemiddelapparatet i både Sverige og Norge.

Ved Svenska Filminstitutet hadde han ansvaret for de nasjonale støtteordningene for kortfilm og novellefilm. Her utviklet han SFIs talentsatsing, Svensk Novellfilm, som senere skiftet navn til Moving Sweden, i samarbeid med blant annet SVT og Film i Väst. I Film Capital Stockholm hadde han ansvar for investering av privat og offentlig kapital til spillefilm, TV-drama og dokumentar, samt satsing på regional kortfilm og talentutvikling.

Det siste tiåret har Jesper hovedsakelig arbeidet i Norge. Fra 2012-2017 var han filmkonsulent ved Nordnorsk filmsenter, og 2017-2021 hadde han samme rolle hos Vestnorsk. Siden 2021 har Jesper vært tilbake i Stockholm, der han har virket som produsent, klippe- og manuskonsulent, samt har undervist som regi- og manuslærer.

Ved Midtnorsk filmsenter vil Jesper være en døråpner til film-og spillbransjen for unge talenter, nyutdannede og ferske film- og dataspillarbeidere. I arbeidet med å styrke tilveksten til den profesjonelle trønderske bransjen, vil han legge vekt på samarbeid med relevante eksterne aktører. Jesper vil også ha ansvaret for filmsenterets tiltak for barn og unge.

I tillegg vil Jesper være Midtnorsk filmsenters produksjonsrådgiver når det gjelder søknader om støtte til dokumentarfilmprosjekt. Han skal bistå filmkonsulenten med vurdering av produksjonsmessige, økonomiske, tekniske og markedsmessige hensyn.

På Midtnorsk er vi svært glade for at Jesper nå setter kursen tilbake til Norge, og denne gang for å bidra til den positive utviklingen i trøndersk film- og spillbransje! Vi gleder oss til å få ham med på laget fra begynnelsen av september.

Jesper Bergom-Larsson er med på Midtnorsk-laget fra september.