L

Midtnorsk Filmsenter

Kjøpmannsgata 35

7011 Trondheim

Epost
post@midtnorskfilm.no

w

NY søknadsrunde for spill og film

Neste søknadsfrist: 30. april.
01.04.202016:01 Admin
Kjære spill- og filmbransje i Trøndelag. Vi håper dere alle er trygge og friske!
Vi har en ny søknadsfrist allerede 30. april 2020. Vedtaksmøte for tildeling av støtte er 11. juni.
Søknadsrammen for utviklingstøtte til spill, er økt til 200.000 NOK i denne runden.

Dette er i utgangspunktet en ordinær søknadsrunde, men vi har åpnet for at:

  • det kan søkes ekstra tilskudd til prosjekt som tidligere har mottatt utviklings- eller produksjonstilskudd fra Midtnorsk Fimsenter.
  • prosjekt som tidligere har mottatt utviklings- eller produksjonsstøtte fra Midtnorsk Filmsenter, og som har akutt behov på grunn av koronasituasjonen, kan søke om hurtigbehandling før det ordinære vedtaksmøtet i juni på søknadssummer inntil 100.000 kr. 

OBS! For prosjekt som har fått støtte fra Midtnorsk Filmsenter, vil vi uavhengig av søknadsfristen, strekke oss for å finne løsninger på problem som skyldes koronasituasjonen:

  • Det er mulig å søke om omsdisponering av midlene.
  • Vi åpner for å kunne utløse deler av 1. rate til prosjekt som har fått innvilget støtte, men som ikke er fullfinansiert. Dette blir vurdert i hvert enkelt tilfelle.

Vi ber om at alle som har mottatt midler fra Midtnorsk Filmsenter holder oss orientert om situasjonen, slik at vi sammen kan finne løsninger. Ikke nøl med å ta kontakt med produksjonsrådgiver Elin Kristensen for nærmere informasjon og rådgivning.

Bunadsgeriljaen
BUNADSGERILJAEN fra Fenris Film og Herstory fikk støtte ved årets første tildelingsrunde.

Meld deg på nyhetsbrev

Ikke gå glipp av våre nyheter og arrangementer: