L

Midtnorsk Filmsenter

Kjøpmannsgata 35

7011 Trondheim

Epost
post@midtnorskfilm.no

w

Informasjon i forbindelse med Korona-situasjonen

Oppdatert 30.april 17:00
13.03.202017:37 Admin

Denne artikkelen oppdateres fortløpende. Vi har prøvd å samle informasjon som kan være til nytte for dere i spill- og filmbransjen i Trøndelag. Informasjonen er ikke utfyllende så hvis du har informasjon som kan være bransjen til hjelp gi oss gjerne tilbakemelding.

Informasjon fra Midtnorsk Filmsenter

Kjære spill- og filmbransje i Trøndelag. Vi håper dere alle er trygge og friske!

Dere er med i en enorm dugnad med store konsekvenser for mange. Dette er vi klar over. Vi ønsker å bidra med det som er mulig innenfor våre rammer slik at situasjonen ikke blir uhåndterlig.

Vi har en ny søknadsfrist allerede 30. april 2020. Vedtaksmøte for tildeling av støtte er 11. juni.

Dette er i utgangspunktet en ordinær søknadsrunde, men vi har åpnet for at:

 • det kan søkes ekstra tilskudd til prosjekt som tidligere har mottatt utviklings- eller produksjonstilskudd fra Midtnorsk Fimsenter.
 • prosjekt som tidligere har mottatt utviklings- eller produksjonsstøtte fra Midtnorsk Filmsenter, og som har akutt behov på grunn av koronasituasjonen, kan søke om hurtigbehandling før det ordinære vedtaksmøtet i juni på søknadssummer inntil 100.000 kr. 

OBS! For prosjekt som har fått støtte fra Midtnorsk Filmsenter, vil vi uavhengig av søknadsfristen, strekke oss for å finne løsninger på problem som skyldes koronasituasjonen:

 • Det er mulig å søke om omsdisponering av midlene.
 • Vi åpner for å kunne utløse deler av 1. rate til prosjekt som har fått innvilget støtte, men som ikke er fullfinansiert. Dette blir vurdert i hvert enkelt tilfelle.

Vi ber om at alle som har mottatt midler fra Midtnorsk Filmsenter holder oss orientert om situasjonen, slik at vi sammen kan finne løsninger. Ikke nøl med å ta kontakt med produksjonsrådgiver Elin Kristensen for nærmere informasjon og rådgivning.

 • Vi må dessverre avlyse reiser til festivaler og markeder. Alle fysiske arrangement og kurs i utlandet utsettes til over sommeren. Vi kan derfor glede oss til høsten. Vi planlegger webinarer ol. før sommeren. 

 • Administrasjonen på Midtnorsk Filmsenter har hjemmekontor, men du kan nå oss på telefon eller mail og avtale nettbaserte møter.

Veileder for korona-sikker filmproduksjon.
Guidelines for safe execution of audiovisual productions

Offentlige linker: (Ikke fullstendig):

 • Regjeringen
 • Trondheim kommune Ved avlysninger kommer kommunen til å ikke kreve tilbake tilskuddsmidler som allerede er brukt. Eventuell utsettelse må avtales om med saksbehandler. Dette inkluderer budsjetterte utgifter til forberedelse og selve gjennomføringen av tiltaket, for eksempel utgifter til utøvere eller artister.  Betalingsutsettelse på kommunale avgifter:
 • Trøndelag Fylkeskommune  Gjennom BIO Trøndelag kan aktørene søke om midler til bedriftsintern opplæring (BIO), som et tiltak for å styrke kompetanse for å motvirke en krevende markedssituasjon. 9 mill.kroner  er satt av til denne ordningen som forvaltes av avdeling for plan, næring og kulturminner. (åpner 1.april)
 • Folkehelseinstitutet - Opplysninger om koronaviruset.
 • Helsenorge - Informasjon om hvordan man skal forholde seg til koronaviruset.

ULIKE FOND OG NFI (ikke fullstendig):

Andre nyttige lenker

 • NRK - Oppdatert oversikt over situasjonen
 • Creo  nyttig info angående permitteringer av arbeidstakere i kultursektoren.

NY Spørreundersøkelse 

Vi vet dette er vedvarende tøffe tider for dere alle.

Vi ber dere derfor bidra nok en gang på en NY spørreundersøkelse om hvordan koronasituasjonen påvirker den regionale film- og spillbransjen.

Samtidig vil vi takke for alle svarene vi fikk inn ved forrige runde - Resultater fra forrige undersøkelse finner dere HER!

Webinarer hos Næringsforeningen i Trondheimsregionen:

Viktig info fra NAV med Bente Wold Wigum, Fylkesdirektør NAV.

Permittering i Koronatider med Mariann Kartum fra Simonsen Vogt Wiig - arbeidsrett

Arbeidsgivers styringsrett med Marianne Kartum fra Simonsen Vogt Wiig 

Permiteringer i koronatider  Marianne Kartum i Simonsen Vogt Wiig Trondheim i samtale med markedssjef Torgeir Sølsnes, Næringsforeningen

Meld deg på nyhetsbrev

Ikke gå glipp av våre nyheter og arrangementer: