Meld deg inn i Midgards nye database!

Flere store, tilreisende produksjoner er på trappene i Trøndelag, og det er viktig å få best mulig oversikt over hvilken fagstab og hvilke produksjonsselskap vi har tilgjengelig i regionen.

Midgard filmkommisjon jobber med å skaffe store internasjonale og nasjonale filmproduksjoner til Trøndelag. Vårt mål er å koblet på så mye regional fagstab/selskap og leverandører som vi kan på tilreisende produskjoner. På grunn av GDPR-regler MÅ du ha registrert deg for at vi kan viderformidle din kompetanse.

OBS! Dette gjelder også de av dere som tidligere har registrert seg i den gamle databasen til Midgard. 

I den nye databasen består av et DIRECTORY som er åpnet og LOCATIONS som er passordbeskyttet. 

I DIRECTORY kan man legge seg inn som:

  • CREW - fagstab/personer
  • VENDOR - selskap/leverandører
  • TALENT - skuespillere, komponister, musikere, dansere

Hva får du/dere ut av dette?

  • Midgard vil kunne formidle din fagkompetanse til filmproduksjoner som kommer til regionen
  • Du får oversikt over øvrig fagstab og selskaper i Trøndelag

Desto flere som bidrar, desto bedre blir databasen for oss alle så register deg nå!

I LOCATION-databasen kan man registerer ulike filmlokasjoner og få tilgang til å se de locations som allerede er registrert. LOACTIONS er passsordbeskyttet. Ta kontakt for tilgang.

Desto flere som bidrar, desto bedre blir databasen for oss alle så register deg nå!

 

Marit Bakken