L

Midtnorsk Filmsenter

Kjøpmannsgata 35

7011 Trondheim

Epost
post@midtnorskfilm.no

w

Forskrifter

Det er viktig at alle som mottar støtte fra Midtnorsk Filmsenter har satt seg godt inn i alle våre forskrifter.

12.04.201610:03 Tore Olsen

Sett deg inn i følgende:

Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon 

Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk  

Retningslinjer for føring av prosjektregnskap for audiovisuelle verk.

Tilskudd innenfor denne ordningen tildeles etter Kapittel 3. Tilskudd til utvikling, produksjon og lansering av audiovisuelle verk, § 3-1 til og med § 3-6 samt § 3-8.

Prosjekt som mottar tilskudd, må oppfylle krav til rapportering som blant annet tilfredsstiller krav og Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll. Midtnorsk Filmsenter gir ikke støtte til produksjon av spill, reklame, oppdragsfilm eller underholdningsprogram. For spill, ta kontakt med Filminvest.