Filmstøtte for unge

Disse støtteordningene er for unge filmskapere som ennå ikke er del av den profesjonelle filmbransjen, og dersom du ønsker å arrangere tiltak for barn og unge.

12.04.201610:05 Tore Olsen

Skal du lage film?

Skal du lage en film kan du søke Kortfilmstipend UNG fra Midtnorsk filmsenter via RegPortal. Les om hvordan du søker Kortfilmstipend UNG. Maksbeløpet her er kr. 10.000,-. Vi støtter ikke filmer som er en del av et studieforløp - men studenter som lager film på fritiden kan søke denne ordningen.

Reisestøtte

Skal filmen din vises på en filmfestival eller du skal delta på en filmworkshop, kan du søke reisestøtte fra Midtnorsk filmsenter. For reiser i Norge uten overnatting kan det søkes inntil 1500 kroner i støtte, og for reiser med overnatting inntil 3000 kroner. Reiser utenfor Norge kan støttes med inntil 4000 kroner. Støtten kan dekke reise på billigst mulig måte (fortrinnsvis med offentlig transport), overnatting og deltageravgift. Diett eller andre utgifter til mat dekkes ikke. Du må søke minst to uker før planlagt avreisedato. Dersom du får innvilget støtte, utbetales denne etterskuddsvis på grunnlag av kvitteringer. Søknad sendes via RegPortal. Søknadene behandles fortløpende og behandlingstiden er inntil tre uker. Denne ordningen har løpende søknadsfrist.

Mentorordning

Unge filmskapere kan søke mentorstøtte for unge på inntil kr. 5000. Dette forutsetter en avtale med en profesjonell filmskaper som skal fungere som mentor for deg, og en rapport fra begge parter etter at mentorordningen er ferdig. Denne ordningen har løpende søknadsfrist. Ta kontakt med Kjetil Kvale Sørenssen om du ønsker å søke ordningen.

Støtte til filmaktiviteter for barn og unge

Skal du arrangere filmworkshop, kurs eller en lignende aktivitet hvor barn eller unge er målgruppen, kan du søke støtte hos Midtnorsk Filmsenter til dette. Maksimumsbeløp for denne typen tilskudd er 10.000 kroner.

Ta kontakt med  Kjetil Kvale Sørenssen om du ønsker å søke denne ordningen.

Ta kontakt

Har du spørsmål – ikke nøl med å ta kontakt med filmsenterets leder for barn & unge talenter, Kjetil Kvale Sørenssen, på epost eller telefon 922 00 218.

FilmLAB Ung i Helmet Studio
Fra FilmLAB Ung i Helmet Studio, click to open in lightbox
produksjon fra Filmbussen
Plakat fra Filmbussen-film, click to open in lightbox