Årsrapport 2012

Her kan du laste ned Midtnorsk Filmsenters årsrapport for 2012