Årsrapport 2016

Her kan du laste ned Midtnorsk Filmsenters årsrapport for 2016