L

Midtnorsk Filmsenter

Kjøpmannsgata 35

7011 Trondheim

Epost
post@midtnorskfilm.no

w

Kjersti Greger

Filmkommisjonær Midgard Film Commission Norway
+47 954 88 121

02.05.201612:45 Tore Olsen