L

Midtnorsk Filmsenter

Kjøpmannsgata 35

7011 Trondheim

Epost
post@midtnorskfilm.no

w

Elin Kristensen

Produksjonsrådgiver bransjeutvikling
+47 902 49 124

02.05.201612:45 Tore Olsen