L

Midtnorsk Filmsenter

Kjøpmannsgata 35

7011 Trondheim

Epost
post@midtnorskfilm.no

w

Eli Gjerde

Daglig leder
+47 995 33 673

02.05.201612:43 Tore Olsen