L

Midtnorsk Filmsenter

Kjøpmannsgata 35

7011 Trondheim

Epost
post@midtnorskfilm.no

w

Ansatte

Eli Gjerde

02.05.2016 12:43Daglig leder
+47 995 33 673

Marit Bakken

02.05.2016 12:44Filmtiltak for barn og unge talenter
+47 986 30 060

Elin Kristensen

02.05.2016 12:45Produksjonsrådgiver bransjeutvikling
+47 902 49 124

Solveig Sigmond Ræstad

02.05.2016 12:45Filmkommisjonær Midgard Film Commission Norway
+47 40219791

Stine Skaret

02.05.2016 12:47Filmkonsulent
+47 456 07 306