Arbeidsstipend

Midtnorsk filmsenter har ikke en løpende ordning med arbeidsstipend. Vi vil til tider utlyse arbeidsstipend til prioriterte områder for å bidra til kompetanseutvikling av den trønderske audiovisuelle bransje. Utlysning av arbeidsstipend vil bli delt på våre hjemmesider og på nyhetsbrev, og vil vanligvis ha en fast søknadsdato. Følg med på nyhetsbrev og facebook for å vite hva som kan søkes.

Midtnorsk filmsenter kan utlyse arbeidsstipend som skal bidra til kompetanseutvikling av profesjonelle filmskapere i den trønderske audiovisuelle bransjen. Stipend kan blant annet gis til fordypning i manus, regi, klipp og produsentskap. Midtnorsk filmsenter har ikke en løpende ordning med arbeidsstipend. Arbeidsstipend knyttet til ulike prioriterte områder vil utlyses med fast søknadsfrist.

Merk! Det kan søkes støtte stipend fra denne ordningen til utvalgte nasjonale og internasjonale utviklingsprogram med løpende søknadsfrist.

Midtnorsk filmsenter prioriterer profesjonelle produsenter, regissører og manusforfattere. Filmsenteret kan prioritere søknader ut fra mål om likestilling og mangfold i filmbransjen.