Tildelinger 2022

Tilskudd runde 1, 2022

10 trønderske film- og spillprosjekt fikk samlet godt og vel 2,1 millioner kroner i støtte i årets første tildelingsrunde fra Midtnorsk filmsenter. Tre dokumentarprosjekt fikk utviklingstilskudd, og én dokumentar fikk tilskudd til produksjon. To kortfilmer fikk tilskudd til produksjon, og to kortfilmer fikk utviklingstilskudd. Én spillefilm og et dataspill fikk utviklingsstøtte. 

Spillselskapet Lucidum Studio og det nyoppstartede filmselskapet The Branch fikk sitt aller første tilskudd fra Midtnorsk filmsenter i denne runden. De største tilskuddene gikk til Walther Bros’ dokumentarfilm, "Pet Farm" - og Taglines animerte kortfilm for barn, "Kakerøre". 

Totalt kom det inn 24 søknader fra 16 ulike søkere. Det ble søkt godt og vel fem millioner kroner til sammen. Kvinneandelen i nøkkelroller i de ni filmprosjektene som fikk støtte, var 30%. I spillprosjektet som fikk støtte, var det ingen kvinner i nøkkelrollene.

Solveig Melkeraaen er filmkonsulent og Jon Cato Lorentzen er spillkonsulent ved Midtnorsk filmsenter. 

Produkjsonstilskudd:

Dødens praktikant (kort fiksjon)

Produsent: The Branch AS ved Audun Løkås
Manus: Audun Løkås, Magne Skagen og Peter Clayborough
Regi: Peter Clayborough
Totalbudsjett: 600 000 NOK
Innvilget produksjonstilskudd: 200 000 NOK

Norge under 1340-tallet er preget av mye pest og sykdom. Å være selveste Døden er ikke bare bare. Det er en del arbeid som må gjøres. Hvordan håndterer han sin nye, litt vel overivrige praktikant, Konrad?

Utdrag fra konsulentens vurdering: “Dødens praktikant er en kort animasjonsfilm som forteller en surrealistisk historie og som aktivt bruker sort humor som virkemiddel. Gjengen i The Branch viser allerede gjennom sitt første prosjekt i eget selskap at de er et spennende tilskudd til den trønderske filmbransjen."

Kakerøre (kort fiksjon)

Produsent: Tagline AS ved Ida Hansen Eldøen
Manus og regi: Ida Hansen Eldøen
Totalbudsjett:  1 095 680
Innvilget produksjonstilskudd: 385 000

Emma får uventet hjelp fra marshmallows-snømannen Bernt når hun prøver å ta kontrollen over sin egen bursdagskake fra sin perfeksjonistiske mor.

Utdrag fra konsulentens vurdering: "Kakerøre er en animert kortfilm for de minste som problematiserer barns frie lek og fantasi opp mot de voksnes hang til å vise glansbilder av livet i sosiale medier. Ida Eldøen har en original strek som videreutvikles i denne filmen hvor historien formidles på en troverdig måte via barnets blikk.”

Pet Farm (dokumentar)

Produsent: Walther Bros AS ved Martin A. Walther
Manus: Finn Walther 
Regi: Finn Walther og Martin A. Walther
Totalbudsjett: 2 705 012
Innvilget produksjonstilskudd: 400 000

I dokumentarfilmen Pet Farm møter vi Joakim, som har isolert seg fra omverdenen for å avle rev som kjæledyr. Staten mener derimot at reveprosjektet strider med viltloven og vil avlive revestammen. Brødrene Walther har fulgt Joakims kamp med indre og ytre demoner gjennom fire år.

Utdrag fra konsulentens vurdering: “Det sies at noen ganger overgår virkeligheten fiksjonen. Pet Farm av Walther Bros er et eksempel på dette. I løpet av mange år blir vi med på opp- og nedturer, uventede vendinger, sort humor og mørke hemmeligheter sammen med en dypt fascinerende hovedkarakter. ”

Utviklingstilskudd:

Show me the Lights (dokumentar)

Produsent: UpNorth Film AS ved Ingrid Galadriel Aune Falch og Torstein Parelius
Regi og manus: Christian Aune Falch
Totalbudsjett for denne fasen:  380 000
Innvilget utviklingstilskudd: 200 000

Show me the Lights er er en karakterdrevet dokumentarfilm som tar publikum med på innsiden av Norges mest mystiske sted.

Utdrag fra konsulentens vurdering: “Det finnes tidligere produksjoner som skildrer dette  fenomenet, men Show Me the Lights skiller seg ut fordi hovedfokus ligger på menneskene. Her blir bygdefolkets stemme løftet frem og tatt på alvor, en gruppe som ikke er overrepresentert i norsk filmflora.”

Å kjempe mot vindmøller (dokumentar)

Produsent: UpNorth Film AS ved Håvard Bustnes
Regi og manus: Håvard Bustnes
Totalbudsjett for denne fasen: 351 611
Innvilget utviklingstilskudd: 150 000

En dokumentarfilm som følger den eksistensielle konflikten mellom de samiske familiene på Fosen, og utbygginga av Europas største vindkraftanlegg med 151 gigantiske vindturbiner som truer livsgrunnlaget deres. Det hele tar en ny vending når reineierne får medhold i høyesterett om at konsesjonen til vindkraftanlegget er ugyldig. Må turbinene rives?

Utdrag fra konsulentens vurdering: “Å kjempe mot vindmøller utforsker urfolks eksistensgrunnlag, i dette tilfellet svært lokalt, noe som også er en styrke ved prosjektet. Dette er en film hvor begrepet Kafka-prosess kan brukes med rette.”

Stille etter stormen (dokumentar)

Produsent: Ekkofilm AS ved Fredrik Hygen Gudesen
Manus: Kim Arntzen og Stian Trovik
Regi: Kim Arntzen
Totalbudsjett for denne fasen: 302 560
Innvilget utviklingstilskudd: 100 000

Ytterst i havgapet ligger Frøya, en øy som fikk hele Norges blikk rettet mot seg i den intense konflikten som oppsto da en vindmøllepark skulle etableres i øyas sårbare natur. Naboer sluttet å snakke sammen, demonstranter lenket seg fast, en folkeavstemning ble satt til side og det ble utført sabotasje mot byggearbeidene. Det ble hevdet at demokratiet sto for fall. Hva var det egentlig som foregikk på Frøya, da noen skarve vindmøller skulle settes opp for å redde verdens klima- og energikrise?

Utdrag fra konsulentens vurdering: “Regissør Kim Arntzen er selv født og oppvokst på Frøya, noe som gir ham et unikt innblikk og tilgang. Det er gledelig at et etablert selskap som Ekkofilm satser på en ny registemme.”

God jul (kort fiksjon)

Produsent: Antagonist Film AS ved Gjermund Gisvold
Manus: Gjermund Gisvold
Regi: Eirik Tveiten
Totalbudsjett for denne fasen: 199 904
Innvilget utviklingstilskudd: 90 000

God Jul er en klein historie om selvpålagt isolasjon og utenforskap for å kunne opprettholde et urealistisk glansbilde overfor omverden, om en ung mann som har blitt fanget i sitt eget intrikate nettverk av løgner han har skapt mens han har blitt dratt lenger og lenger inn i en tilstand der egenverdien hans er definert av hvordan han fremstår for omverdenen. Samtidig er det også en historie om (tapt) kjærlighet; mellom brødre, foreldre og barn, og mellom to ensomme mennesker som søker intimitet.

Utdrag fra konsulentens vurdering: “Dette er presist utført og til tross for sitt korte format, rekker Gisvold å formidle overraskende mange og komplekse tanker både på individ- og samfunnsnivå.”

Make Her See (kort fiksjon)

Produsent: Helmet AS ved Line Klungseth Johansen
Regi og manus: Denise Hauser
Totalbudsjett for denne fasen: 244 668
Innvilget utviklingstilskudd: 230 000

Make Her See er en kunstnerisk hybridfilm som utforsker hva det vil si å være kvinnelig filmskaper i dag.

Utdrag fra konsulentens vurdering: “En sanselig fortelling om filmkunst, men også viktige dilemmaer som mange kvinnelige filmskapere inkludert filmens regissør, har kjent på kroppen.”

Lysår (spillefilm)

Produsent: Spætt Film AS ved Bente Maalen og Håvard Wettland Gossé
Manus: Anna Lian
Regi: Vegard Dahle
Totalbudsjett for denne fasen: 1 142 551
Innvilget utviklingstilskudd: 150 000

Den minneløse astronauten Norge jobber et langt og ensomt skift sitt på romskipet Vita. Alt endrer seg når han finner ut hvordan han kan gjenopprette hukommelsen sin. Minnene tar han med tilbake til den han en gang var. Tilbake til lyden av Black metal fra sprengte høytalere. Smaken av øl. Lukten av hjortebuk som åpnes. Ansiktet til datteren. Tilbake til valgene han tok da verden gikk under. Lysår er en Nordic sci-fi om å miste alt.

Utdrag fra konsulentens vurdering: "Lysår er en nordic sci-fi basert på boka Lysår som er skrevet av Trondheims-forfatteren Didrik Morits Hallstrøm. Gjennom astronauten Norge og hans ensomme tilværelse på romskipet Vita, blir vi vitne til en traumatisk historie om brutte relasjoner og ikke minst hvordan vi mennesker reagerer på isolasjon.” 

Pareidolia (dataspill)

Produsent: Lucidum Studio AS ved Roar Gjøvaag
Spilldesigner: Allan Grønseth Ohr, Marius Åslund og Mathias Tempelhaug
Art lead: Allan Grønseth Ohr
Teknisk ansvarlig: Petter Bakkan og Runar Heggset
Totalbudsjett for denne fasen: 432 000
Innvilget utviklingstilskudd: 200 000

Pareidolia er et tredjepersons puzzle og eventyrspiII hvor spilleren kan gi "liv" til alle ikke-levende gjenstander. Eventyret utspiller seg på en mystisk planet, der du sammen med din kompanjong har kraft til å gi liv til alt fra steiner, trær, biler og hus. Avdekk tingenes unike evner.

Utdrag fra konsulentens vurdering: “Pareidolia fremstår som et lekent og artig spillkonsept med potensial til å interessere både spillere og potensielle utgivere.”

Tilskudd runde 2, 2022

12 film- og spillprosjekt fikk samlet nesten 3,3 millioner kroner i tilskudd i årets andre tildelingsrunde fra Midtnorsk filmsenter. Én kortdokumentar i VR og én dokumentarserie fikk tilskudd til produksjon. Tre dokumentarprosjekt fikk utviklingstilskudd. Én kortfilm fikk tilskudd til produksjon, og to kortfilmer fikk utviklingstilskudd. Én spillefilm, to dramaserier og ett dataspill fikk også utviklingstilskudd. 

To trønderske selskap får tilskudd for aller første gang fra Midtnorsk filmsenter i denne runden. Hållingwood AS, et nyopprettet selskap på Høylandet, får tilskudd til den humoristiske dramaserien, «Scoop!», som handler om en ung ambisiøs journalist som blir dømt til å gjennomføre samfunnstjeneste i Norges minste lokalavis. Trondheimsbaserte Syden Pictures AS får tilskudd til kortfilmen «Iris», en roadmovie om og for barn. Det største tilskuddet i denne runden går til etablerte Ekkofilm og dokumentarserien «Den lange krigen», som forteller historien om Norges deltakelse i over hundre internasjonale konflikter etter andre verdenskrig.
 
I alt kom det inn 21 søknader fra 17 ulike søkere til søknadsfristen 30. april. Det ble søkt om 6,3 millioner kroner til sammen. Samlet totalbudsjett for de prosjektene som får tilskudd, er 22 millioner kroner. Kvinneandelen i de 11 filmprosjektene som får tilskudd, er 45,5%. I dataspillet som får tilskudd, er det ingen kvinner i nøkkelrollene.
 
Solveig Melkeraaen er Midtnorsk filmsenters filmkonsulent. Kalle Løchen har i tillegg vært settekonsulent i et prosjekt denne runden. Filmsenterets spillkonsulent er Jon Cato Lorentzen.

Produksjonstilskudd:

Den lange krigen (dokumentarserie)

Produsent: Ekkofilm AS ved Fredrik Hygen Gudesen
Manus og regi: Stian Trovik
Totalbudsjett:  7 700 000 NOK
Innvilget produksjonstilskudd: 800 000 NOK

Dokumentarserien "Den lange krigen" er historien om Norges deltagelse i over hundre internasjonale konflikter etter andre verdenskrig, fortalt av dem som faktisk var til stede. Gjennom personlige historier, nervepirrende tilstedeværelse og et granskende blikk på vår egen fortid og samtid, skal serien være et betydelig bidrag til forståelsen av vår rolle i de store verdensomspennende spørsmålene om krig og fred, rett og urett, liv og død.

Utdrag fra konsulentens vurdering: "I det visuelle materialet som leveres i søknaden viser ikke bare filmskaperne at de har bred tilgang til viktige, politiske beslutningstakere og veteraner, men at disse forteller oss noe nytt som både sjokkerer og beveger."

En dag i oktober (dokumentar, VR)

Produsent: Spætt Film AS ved Håvard Wettland Gossé
Manus og regi: Elisabeth Matheson 
Totalbudsjett: 3 483 580 NOK
Innvilget produksjonstilskudd: 500 000 NOK

Et VR-prosjekt for barn og unge i samarbeid med Trondheim Folkebibliotek, basert på den sanne historien om bibliotekaren Johanna Mathesons motstandsarbeid og aksjonen mot jødene i 1942.

Utdrag fra konsulentens vurdering: "Historien formidles på en innovativ måte, noe som bidrar til å gjøre historiske hendelser mer aktuelle og tilgjengelige for et ungt publikum. "En dag i oktober" er Spætt Films første VR-prosjekt, og slik sett også utviklende for selskapet med tanke på fremtidig arbeid med nye formater og formidlingsplattformer."

Hausten (kort fiksjon)

Produsent: Helmet AS ved Line Klungseth Johansen
Manus: Vidar Dahl
Regi: Jøran Wærdahl og Vidar Dahl
Totalbudsjett:  1 020 777 NOK
Innvilget produksjonstilskudd: 500 000 NOK

"Hausten sjela mi, og eg" er ein kort poesifilm om ein morgon ei måke står på sengekarmen og stirar deg langt inn i kvitauge. Ein av dei morgonane då livet er plunder og bal, men ikkje heilt håplaust.

Utdrag fra konsulentens vurdering: "En kortfilm som sprudler av kreativitet og originalitet, både når det kommer til innhold og form. Jeg gleder seg til å se det ferdige resultatet."

Utviklingstilskudd:

Click the Link Below (dokumentar)

Produsent: Gonzodocs AS ved Audun Amundsen
Manus og regi: Audun Amundsen og Magnus Skatvold
Totalbudsjett for denne fasen:  1 403 146 NOK
Innvilget utviklingstilskudd: 200 000 NOK

Norske Audun infiltrerer en av verdens hurtigst voksende bransjer bestående av online coacher og selgere. I en verden drevet av algoritmer og store ord, møter han suksessfulle og styrtrike guruer, og triste skjebner som har mistet seg selv i det digitale rotteracet. Samtidig har han selv satset sine siste sparepenger på en online coach som har lovet å tidoble hans investering. Vil han lykkes, eller er alt et spill for galleriet? Og hva vil hans reise avsløre om denne besynderlige bransjen?

Utdrag fra konsulentens vurdering: “Regissør Audun Amundsen går bokstavelig talt all in i historien, noe som også gir ham en unik tilgang til en digital verden der du fort kan gå deg fullstendig vill. Her er det vinn eller forsvinn, også for regissøren selv."

IF_UN_okt20_02 (dokumentar)

Produsent: Indie Film AS ved Carsten Aanonsen
Manus og regi: Håvard Bustnes
Totalbudsjett for denne fasen:  3 871 850 NOK
Innvilget utviklingstilskudd: 150 000 NOK

En film om en middelaldrende mann som når sin aller største bunn og derfra prøver å gjenopprette sitt gode navn og rykte.

Utdrag fra konsulentens vurdering: “Håvard Bustnes har med sine tidligere filmer bevist at han er en uredd regissør med hensyn til hvilke tema og karakterer han gir seg i kast med, og har gang på gang bevist at dette er noe han behersker."

Playing Adam´s Game (dokumentar)

Produsent: Spætt Film AS ved Håvard Wettland Gossé
Manus og regi: Emma Jøsok
Totalbudsjett for denne fasen: 650 000 NOK
Innvilget utviklingstilskudd: 200 000 NOK

Forskjellene mellom kvinner og menn i fotball er ingen hemmelighet. Ulik ressursfordeling, ulike muligheter, ulik lønn, ulik status, ulik oppmerksomhet fra media - listen er lang. Ett sentralt argument har blitt benyttet for å forsvare disse forskjellene: Det eksisterer ikke et marked for kvinnefotball, som det gjør for herrefotball. Holder dette argumentet mål?
 
Utdrag fra konsulentens vurdering: “Jeg har stor tro på at denne serien vil gi oss nye perspektiver med hensyn til temaet - og at regissørens personlige innfallsvinkel vil engasjere og berøre."

Stars! (dramaserie)

Produsent: Helen Komini AS ved Helen Komini Knudsen
Manus og regi: Helen Komini Knudsen
Totalbudsjett for denne fasen: 200 000 NOK
Innvilget utviklingstilskudd: 150 000 NOK

Det er sommeren 1987 i den lille kystbyen Kristiansund. Den vakre og karismatiske danselæreren, Jeanett, har kommet tilbake fra New York, og etablert byens første dansestudio. Byen er inne i sin verste økonomiske nedgangstid gjennom historien, med stor arbeidsledighet, liten fremtidstro og ei ferge som eneste forbindelse til fastlandet. Jeanett predikerer likevel overbevisende sin amerikansk-inspirerte visjon til ungdommene i byen: Alle kan bli stjerner!
 
Utdrag fra konsulentens vurdering: “Serien vekker til live en svunnen tid hvor vi i nostalgiens navn kan bade i 80-tallets spreke farger og drømmer, samtidig som vi også blir minnet på den faktiske virkeligheten, en kontrast som også er høyaktuell for ungdom i dag."

Scoop! (dramaserie)

Produsent: Hållingwood AS ved David Skaufjord
Manus og regi: David Skaufjord
Totalbudsjett for denne fasen: 150 000 NOK
Innvilget utviklingstilskudd: 150 000 NOK

En urban, ambisiøs journalist blir tatt i å spre falske nyheter, og blir dømt til å utføre samfunnstjeneste i Norges minste lokalavis. En humorserie filmet i dokumentarisk stil, hvor hver episode er en ny lokalavissak - med en journalist besatt av å gjøre et scoop for å gjenopprette sitt gode navn og rykte.
 
Utdrag fra konsulentens vurdering: “"Scoop!" har potensial til å bli en underholdende og original serie som vil kunne fenge både dem med og uten kunnskap om lokalavisas rolle i små bygdesamfunn."

Iris (kort fiksjon)

Produsent: Syden Pictures AS ved Gudrun Austli og Jon Vatne
Manus: Anna Lian og Jon Vatne
Regi: Jon Vatne
Totalbudsjett: 886 385 NOK
Innvilget utviklingstilskudd: 120 000 NOK

En roadmovie om Iris (8) som ingen tror på, og gutten som er for ung til å si hva han heter, og deres møte med alt for mye piller, penger og en enhjørning.
Utdrag fra konsulentens vurdering: “Jeg har stor tro på at "Iris" er en film som vil engasjere barn, og som også vil kunne være et verdifullt vindu inn til barns verden for et voksent publikum."

Brainfeels - misofoni (kort fiksjon)

Produsent: Ambolt Vision AS ved Katarzyna Maria Wieczorek
Manus: Denise Hauser og Gunhild Løhre
Regi: Denise Hauser
Totalbudsjett for denne fasen: 456 000 NOK
Innvilget utviklingstilskudd: 115 000 NOK

Hva skal du gjøre når det du liker, samt jobber med til daglig, også kan utløse et stort ubehag og angst, som ofte resulterer i et behov for flukt? "Brainfeels" er en kort dansefilm inspirert av tilstanden misofoni, hvor de tre kunstformene dans, film (animasjon) og musikk vil utforske den sterke fysiske og psykiske reaksjonen på lyd.

Utdrag fra konsulentens vurdering: “Filmen tar utgangspunkt i tilstanden 'misofoni', som er et ubehag med hensyn til bestemte lyder, uavhengig av lydstyrke. Filmen setter sansene i fokus og vil gi oss en opplevelse utenom det vanlige."

Gjenbruk (spillefilm)

Produsent: Blaane Film AS ved Bente Maalen
Manus og regi: Ida Eldøen
Totalbudsjett for denne fasen: 620 000 NOK
Innvilget utviklingstilskudd: 200 000 NOK

Sent på kvelden, på vei hjem fra jobb, redder Mona Lisa en kvinne ut fra en innsamlingsboks for tøy. Mona Lisa faller straks for den livlige og vakre Emira, som blant annet er der for å lete etter bestemorens kaffeservise som eksen legger i pappeskene andre setter på trappa til gjenbruksbutikken. Mona Lisa glemmer å spørre Emira om telefonnummeret, og mens hun leter etter henne, sier hun ja til å gå på en blind date med Trine. Vil Mona Lisa finne Emira, eller vil hun falle for Trines sjarm?

Utdrag fra konsulentens vurdering: “Ida Eldøen har en tydelig stemme og en klar retning når det kommer til form og presis timing av humor. "Gjenbruk" er hennes første spillefilm."

Leviathan VR: Jos reise (dataspill)

Produsent: Breach AS ved Marius Thorvaldsen
Spilldesigner: Martin Sivertsen
Art Lead: Sindre Askim Grønvoll
Teknisk ansvarlig: Martin Sivertsen
Totalbudsjett for denne fasen: 1 449 954 NOK
Innvilget utviklingstilskudd:  200 000 NOK

Du er Jo - en helt vanlig yrkessjåfør, og eneste menneske om bord på et gigantisk frakteromskip av typen “Leviathan”. Spillet begynner som en vanlig dag på jobben, men plutselig slukes skipet av en merkelig portal og du er nå på ukjent sted i verdensrommet. Hvordan skal du komme deg hjem igjen?!

Utdrag fra konsulentens vurdering: “"Leviathan VR: Jos reise" er et umiddelbart appellerende VR-konsept med en gjennomtenkt visjon og potensial for masse dybde."

 

Tilskudd runde 3, 2022

11 filmprosjekt fikk godt og vel 2,7 millioner kroner i tilskudd i årets tredje og siste tildelingsrunde fra Midtnorsk filmsenter. Tre kortfilmer og en internasjonal co-produksjon fikk støtte til produksjon. Fem dokumentarprosjekt fikk utviklingstilskudd. Én spillefilm og én dramaserie fikk også utviklingstilskudd. Tre av prosjektene som fikk støtte i denne runden, er rettet mot barn/ungdom.Variasjonen i form og innhold var stor. Innenfor dokumentar spenner det fra personlig vinklet serie om kvinnefotball, via skremmende aktuelt politisk spill fra vår nære historie, til prosjekt som benytter innovativ lydteknologi og metoder fra dataspill for å nå frem til målgruppen.

Rundens fiksjonsprosjekter inkluderer tema som identitet, tilhørighet og romantiske forviklinger. Hykleri i møte med klimaklemma formidles gjennom animasjon. Nære familierelasjoner uforskes på en bestemors dødsleie, og barns statuskamp og kjærlighetsliv utspiller seg i et grenseland mellom det absurde og virkeligheten. 

I alt kom det inn 19 søknader fra 14 ulike søkere til søknadsfristen 15. september 2022. Det ble søkt om 4,7 millioner kroner til sammen med et samlet totalbudsjett på 18,5 millioner kroner. Det var ingen søkere om støtte til dataspill i årets siste søknadsrunde. 

Samlet totalbudsjett for de prosjektene som får tilskudd, er 6,8 millioner kroner. Kvinnene dominerer i nøkkelrollene (produsent, regi, manus) med en samlet andel på 54,5%. 

Solveig Melkeraaen er Midtnorsk filmsenters filmkonsulent. Kalle Løchen har i tillegg vært settekonsulent i ett av rundens prosjekter. Neste søknadsfrist om utviklings- og produksjonsstøtte til film- og dataspillprosjekt er 15. februar.

Produksjonstilskudd:

Glenn the Great Nature Lover (kort fiksjon)

Produsent: Tagline AS ved Ida H. Eldøen
Manus og regi: Anna Erlandsson
Totalbudsjett: 430 000 NOK
Innvilget produksjonstilskudd: 200 000 NOK

Animert film om Glenn. Glenn elsker naturen. Han møter sin store kjærlighet mens han ser på fugler. De ønsker å tilbringe livet i skogen for alltid, men helst på sine egne premisser.

Utdrag fra konsulent Solveig Melkeraaens vurdering: "Glenn the Great Nature Lover handler om hvordan vi mennesker befinner oss i et stadig større dilemma hva gjelder å bevare kloden samtidig som vi ikke ønsker å gi avkall på våre materielle goder. Filmen har ingen dialog, men bruker lydbildet aktivt opp mot animasjonen. Målet er at vi skal sette latteren fast i halsen og tenke over vårt eget hykleri. Regissør Anna Erlandsson har tidligere laget Glenn, the Great Runner som vant Guldbaggen for beste kortfilm."

Iris (kort fiksjon)

Produsent: Syden Pictures AS ved Gudrun Austli og Jon Vatne
Manus: Anna Lian og Jon Vatne
Regi: Jon Vatne
Totalbudsjett: 1 320 000 NOK 
Innvilget produksjonstilskudd: 400 000 NOK

En roadmovie om Iris (8) som ingen tror på, og gutten som er for ung til å si hva han heter, og deres møte med altfor mye piller, penger og en enhjørning.

Utdrag fra konsulent Solveig Melkeraaens vurdering: "Iris er en kortfilm som handler om barns fantasifulle måte å være i verden på, kontra mange voksnes mer nøkterne innstilling. Det er en historie som vil engasjere barn, og som også vil kunne være et verdifullt vindu inn til barns verden for et voksent publikum."

Sexy Kjærlighet (kort fiksjon)

Produsent: Helmet AS ved Line Klungseth Johansen
Manus: Ragnhild Tronvoll
Regi: Jørn Utkilen
Totalbudsjett:  1 268 188 NOK
Innvilget produksjonstilskudd: 580 000 NOK

Sexy kjærlighet handler om kraften som ligger i det å ikke bry seg om andre, og gir et skjevt blikk inn på kjærlighetsliv og statuskamp i barneskolen.  

Utdrag fra konsulent Kalle Løchens vurdering: "Dette prosjektet har en original tilnærming til universelle problemstillinger.  Voksne skuespillere skal inneha alle tenåringsrollene, noe som er absurd og følelsesmessig gjenkjennende. Manuset er inspirert av situasjoner som kan minne om 1980-tallet, men forfatterne understreker at målet er å skape en "når-som-helst-tid"."

Aldri mer! (dokumentar, co-produksjon)

Produsent: Dag Hoel Filmproduksjon AS ved Dag Hoel
Manus og regi: Ulises de la Orden
Totalbudsjett for norsk andel: 463 000 NOK
Innvilget produksjonstilskudd: 150 000 NOK

Aldri mer! er et filmverk om den legendariske rettsaken som fant sted i Buenos Aires i 1985, og var et oppgjør med lederne for militærdiktaturet som nettopp var avsluttet. En hel verden fulgte med, og "Aldri mer!" er i dag en fundamental referanse for internasjonal rett. Alle nasjoner med behov for rettsoppgjør etter borgerkriger og diktatur, forholder seg til denne rettsaken. Filmen er basert utelukkende på arkivopptak fra rettssaken, opptak som ble sikret av Reiulf Steen og som voktes i det norske Stortingets arkiver.

Utdrag fra konsulent Solveig Melkeraaens vurdering: "Jeg har stor tro på at Aldri mer! kommer til å bli en film som vil vises på de største festivalene i verden, både fordi den bygger på en historisk rettssak som har blitt en verdensomspennende referanse, men også på grunn av dens kompromissløse form."

Utviklingstilskudd:

Sanger (dramaserie)

Produsent: Tordenfilm AS ved Nina B. A. Figenschow
Manus: Anna Lian
Totalbudsjett for denne fasen:  300 000 NOK
Innvilget utviklingstilskudd: 200 000 NOK

Sanger er en dramaserie skrevet av Anna Lian. Fire generasjoner samles rundt én dramatisk hendelse, en hendelse som både kan samle og splitte en familie. Sanger fortelles som en adventskalender for voksne.

Utdrag fra konsulent Solveig Melkeraaens vurdering: "Vi er på dødsleiet til familiens mor, bestemor og oldemor. Hennes vei mot det endelige punktum er også rammen for serien. Sanger er et konsept hvor handlingen i all hovedsak er lagt til et rom og manusforfatter Anna Lian overbeviser i søknaden om at valg av form passer bade tema og innhold."

Heim (spillefilm)

Produsent: Blaane film AS ved Bente Maalen
Manus: Julie Skaufel og Miriam Larsen
Regi: Julie Skaufel
Totalbudsjett for denne fasen: 472 400 NOK
Innvilget utviklingstilskudd: 280 000 NOK

Etter at ANNI (38) selvforskyldt får sparken, saksøkes av jobben og blir dumpet av sin «picture perfect» samboer i Oslo, tvinges hun til å flytte tilbake til hjembyen Steinkjer, for å bo hos sin mor. Dette er på ingen som helst måte en del av Annis planlagte liv og karriere. Singel, blakk og uten jobb må hun tilbake til en by som er full av gamle venner, fiender, forelskelser og en fortid hun aller helst bare vil glemme. Tilbake til pikerommet. Tilbake til tenåra. Tilbake heim.

Utdrag fra konsulent Solveig Melkeraaens vurdering: "Heim er en historie om identitet og tilhørighet til bygda du kommer fra, et tema som mange vil kunne kjenne seg igjen i. Prosjektet overbeviser både når det kommer til selve historien og originale formgrep som hever fortellingen."

Iskaldt kappløp (dokumentar)

Produsent: TMM Produksjon AS ved Bjørn Tore Hallem
Manus og regi: Mattias Høyem
Totalbudsjett for denne fasen: 225 000 NOK
Innvilget utviklingstilskudd: 175 000 NOK

28. august 1978 på den lille øya Hopen, sør for Spitsbergen, ligger meteorologistasjonen Hopen Radio. For værobservatøren Arne Prytz Larsen og de tre andre på stasjonen er alt som normalt, helt til et sovjetisk spionfly styrter i en fjellvegg på øya! Bak lukkede dører skal Norge nå oppleve å bli truet med invasjon fra supermakten om de ikke gir etter for de Sovjetiske kravene. Det blir en kamp mot klokken, og Norge må ta smarte valg i en ekstremt vanskelig situasjon!

Utdrag fra konsulent Solveig Melkeraaens vurdering: "Iskaldt kappløp er ikke bare en film om et politisk storspill som er skremmende aktuell med tanke på dagens situasjon, men er også en sterk personlig historie om et menneske som har båret på en hemmelighet og et traume i et halvt århundre."

ArvenUNG (dokumentar)

Produsent: Herstory AS ved Mali Finborud Nøren og Mari Nilsen Neira
Manus og regi: Mari Nilsen Neira
Totalbudsjett for denne fasen: 260 000 NOK
Innvilget utviklingstilskudd: 150 000 NOK

I ArvenUNG møter vi fem ungdommer som har valgt noen helt spesielle yrkesretninger. Filigransølvsmeden, geitbåtbyggeren, smeden, repslageren, og parykkmakeren. Hvordan lager man egentlig en sølje fra grunnen av? Og hva gjør det med deg når hendene er dine viktigste redskaper i en verden som snart utelukkende er digital? Gjennom bruk av spatial lyd og gamification skal vi nå unge på digitale plattformer.

Utdrag fra konsulent Solvei Melkeraaens vurdering: "Det ligger en spennende kontrast i å bruke avansert, digital teknologi for å formidle gamle håndverk og kulturarv som er i ferd med å dø ut. Dette er en innovativ og muligens nødvendig måte å tenke på om man skal fange de unges interesse med denne form for estetikk og innhold."

Playing Adam's Game (dokumentar)

Produsent: Spætt Film AS ved Håvard Wettland Gossé
Manus og regi: Emma Jøsok
Totalbudsjett for denne fasen: 1 254 704 NOK
Innvilget utviklingstilskudd: 200 000 NOK

Forskjellene mellom kvinner og menn i fotball er ingen hemmelighet. Ulik ressursfordeling, ulike muligheter, ulik lønn, ulik status, ulik oppmerksomhet fra media - listen er lang. Ett sentralt argument har blitt benyttet for å forsvare disse forskjellene: Det eksisterer ikke et marked for kvinnefotball, som det gjør for herrefotball. Holder dette argumentet mål?

Utdrag fra konsulent Solveig Mekleraaens vurdering: "Det er spennende at regissør Emma Jøsok ønsker å trekke paralleller mellom kvinnefotballens og kvinnefrigjøringens historie. Dette grepet bidrar til at serien også handler om likestilling i et større perspektiv."

Upnorth prosjekt 144 (dokumentar)

Produsent: Upnorth film AS ved Håvard Bustnes
Manus og regi: Håvard Bustnes
Totalbudsjett for denne fasen: 563 439 NOK
Innvilget utviklingstilskudd: 200 000 NOK

En far står overfor et dilemma der han må velge mellom å bekjempe et folkemord eller å prioritere sine egne barn.
 
Utdrag fra konsulent Solveig Melkeraaens vurdering: "Overordnet sett kan jeg si at denne kortdokumentaren er et særdeles sterkt øyeblikksbilde der vi blir vitne til et modig valg som i neste rekke ryster nære relasjoner. Bakteppet er årelange traumer som konsekvens av politiske handlinger. Filmens regissør Håvard Bustnes viser igjen at han har teft for å finne, følge og formidle kontroversielle og sammensatte historier."

Elliot (dokumentar)

Produsent: Mattima Films AS ved Øyvind Gregersen
Manus og regi: Maida Eirheim
Totalbudsjett for denne fasen: 250 000 NOK
Innvilget utviklingstilskudd: 190 000 NOK

Elliot (5) har bodd hele sitt liv i Trøndelag, men nå reiser han til Kenya i seks måneder. Han er en gutt med livlig fantasi, som drømmer om å se elefanter på ekte. I Kenya bor han i en leirhytte på en skole i et av landets fattigste områder. Vi følger hans opplevelser i hverdagen på skolen og landsbygda, samt hans første møte med en elefant. Elliot forlater Norge som barnehagebarn og returnerer som skolegutt. Et universelt og selvsagt steg, men likevel enormt for en liten gutt.

Utdrag fra konsulent Solveig Melkeraaens vurdering: "Elliot er en dokumentarisk fortelling for barn, hvor vi følger en 5 år gammel gutt som bokstavelig talt får sin virkelighet snudd på hodet. Elliot fungerer særdeles godt foran kamera, og jeg har stor tro på at historien vil fascinere og engasjere andre barn."