Støtte til spillutvikling

OBS! Du kan ikke legge inn søknad før den 17. januar, og da i nytt system, Regportal. Filmsøk blir ikke brukt lenger. Følg med på nyhetsbrevet vårt for mer informasjon.

23.09.202013:25 Admin

Fra og med 2020 tar Midtnorsk Filmsenter i mot søknader også til spillutvikling. Søknadsfristene er de samme som for filmstøtte: 15. februar, 30. april og 15. september. For å kunne søke må du være registrert som produksjonsforetak (aksjeselskap) i Trøndelag. 

Hvem kan søke: Produksjonsselskap som har audiovisuell produksjon som sitt hovedformål og er etablert som aksjeselskap med forretningsadresse i Trøndelag. Minst én av tre nøkkelpersoner i prosjektet må bo og virke i Trøndelag.

Til hva kan du søke: Det kan søkes utviklingsstilskudd i en tidlig fase. Viktige element i prosjektbeskrivelsen: Konkret idé, originalitet, visuelle skisser, definert målgruppe, bekreftelse på rettigheter.

Styrke i teamet som søker vil være av betydning: Utdannelse, erfaring, arbeidsprøver, tidligere arbeid og entusiasme.

Midtnorsk Filmsenter kan gi utviklingsstøtte på inntil kr. 200.000 kr. Støtten kan ikke overstige 75% av utviklingsbudsjettet. Totalbudsjettet på prosjektfasen det søkes på må være fullfinansiert for å få utbetaling.

Du må ha lest forskriften før du søker om tilskudd. Søknaden må legges inn via søknadsportalen Filmsøk (filmsok.no). Her vil detaljerte krav til søknaden fremgå.