Støtte til spillutvikling

Midtnorsk Filmsenter tar i mot søknader til spillutvikling. Søknadsfristene er de samme som for filmstøtte: 15. februar, 30. april og 15. september.

For å kunne søke må du være registrert som produksjonsforetak med forretningsadresse i Trøndelag og ha audiovisuell produksjon som hovedformål. Minst én av tre nøkkelpersoner i prosjektet må bo og virke i Trøndelag.

Til hva kan du søke: Det kan søkes utviklingsstilskudd i en tidlig fase. Viktige element i prosjektbeskrivelsen: Konkret idé, originalitet, visuelle skisser, definert målgruppe, bekreftelse på rettigheter.

Styrke i teamet som søker vil være av betydning: Utdannelse, erfaring, arbeidsprøver, tidligere arbeid og entusiasme.

Midtnorsk Filmsenter kan gi utviklingsstøtte på inntil kr. 200.000 kr. Støtten kan ikke overstige 75% av utviklingsbudsjettet. Totalbudsjettet på prosjektfasen det søkes på, må være fullfinansiert for å få utbetaling.

Du må ha lest forskriften "Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill" før du søker. Søknaden må legges inn via søknadsportalen RegPortal.no. Her vil detaljerte krav til søknaden fremgå. 

Spill- og filmprosjekt som mottar tilskudd fra Midtnorsk Filmsenter, skal rapporteres i henhold til Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som får tildelt tilskudd med avregning fra regional tilskuddsforvalter og Retningslinjer for føring av prosjektregnskap for audiovisuelle verk