Støtte til spillutvikling

NB! Fra 01. mars 2020 behandles dataspill etter "Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill". Dette gjelder også spillsøknader sendt inn til søknadsfrist 15. februar.

Midtnorsk Filmsenter tar i mot søknader til spillutvikling. Søknadsfristene er de samme som for filmstøtte: 15. februar, 30. april og 15. september.

23.09.202013:25 Admin

For å kunne søke må du være registrert som produksjonsforetak med forretningsadresse i Trøndelag og ha audiovisuell produksjon som hovedformål. Minst én av tre nøkkelpersoner i prosjektet må bo og virke i Trøndelag.

Til hva kan du søke: Det kan søkes utviklingsstilskudd i en tidlig fase. Viktige element i prosjektbeskrivelsen: Konkret idé, originalitet, visuelle skisser, definert målgruppe, bekreftelse på rettigheter.

Styrke i teamet som søker vil være av betydning: Utdannelse, erfaring, arbeidsprøver, tidligere arbeid og entusiasme.

Midtnorsk Filmsenter kan gi utviklingsstøtte på inntil kr. 200.000 kr. Støtten kan ikke overstige 75% av utviklingsbudsjettet. Totalbudsjettet på prosjektfasen det søkes på, må være fullfinansiert for å få utbetaling.

Du må ha lest forskriften "Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill" før du søker. Søknaden må legges inn via søknadsportalen RegPortal.no. Her vil detaljerte krav til søknaden fremgå. 

Spill- og filmprosjekt som mottar tilskudd fra Midtnorsk Filmsenter, skal rapporteres i henhold til Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som får tildelt tilskudd med avregning fra regional tilskuddsforvalter og Retningslinjer for føring av prosjektregnskap for audiovisuelle verk