Støtte til spillutvikling

Midtnorsk Filmsenter tar i mot søknader til spillutvikling. Søknadsfristene er de samme som for filmstøtte: 15. februar, 30. april og 15. september.

23.09.202013:25 Admin

For å kunne søke må du være registrert som produksjonsforetak med forretningsadresse i Trøndelag og ha audiovisuell produksjon som hovedformål. Minst én av tre nøkkelpersoner i prosjektet må bo og virke i Trøndelag.

Til hva kan du søke: Det kan søkes utviklingsstilskudd i en tidlig fase. Viktige element i prosjektbeskrivelsen: Konkret idé, originalitet, visuelle skisser, definert målgruppe, bekreftelse på rettigheter.

Styrke i teamet som søker vil være av betydning: Utdannelse, erfaring, arbeidsprøver, tidligere arbeid og entusiasme.

Midtnorsk Filmsenter kan gi utviklingsstøtte på inntil kr. 200.000 kr. Støtten kan ikke overstige 75% av utviklingsbudsjettet. Totalbudsjettet på prosjektfasen det søkes på, må være fullfinansiert for å få utbetaling.

Du må ha lest forskriften før du søker om tilskudd. Utkast til den nye spillforskriften kan du lese her. Søknaden må legges inn via søknadsportalen RegPortal.no. Her vil detaljerte krav til søknaden fremgå. 

OBS!! Ny spillforskrift skulle etter planen vært klar fra 1. januar 2021, men endelig godkjennelse har tatt lengre tid hos ESA enn antatt. Den forrige ESA-notifiseringen for spill gikk ut 31.12.2020. Den gamle forskriften gjelder ikke lenger for spill. Ny forskriften er altså ikke endelig fastsatt, og det tas forbehold om at det kan komme endringer. 

Midtnorsk Filmsenter tar i mot spillsøknader i RegPortal, men inntil ny spillforskrift er endelig godkjent, har vi ikke mulighet til å gjøre vedtak om tilskudd til spill.

Vi tar derfor forbehold mht. om det blir mulig å gjøre tildelinger av utviklingsstøtte til spill i årets første søknadsrunde med søknadsfrist 15. februar 2021.

Dersom endelig forskrift ikke er klar til innstillingene skal ferdiggjøres, må innkomne spillsøknader utsettes til neste søknadsrunde. Årets andre søknadsfrist er 30. april.