L

Midtnorsk Filmsenter

Kjøpmannsgata 35

7011 Trondheim

Epost
post@midtnorskfilm.no

w

Midtnorsk Filmsenter gir støtte til spillutvikling

Fra 2020 kan du søke Midtnorsk Filmsenter om støtte til utvikling av dataspill.

Neste søknadsfrist: 30. april
07.01.202010:55 Admin

Sitter du inne med noe som kan bli et fantastisk spill, men mangler midler for å realisere det? Fra og med 2020 tar Midtnorsk Filmsenter i mot søknader også til spillutvikling. Søknadsfristene blir de samme som for filmstøtte: 15. februar, 30. april og 15. september. For å kunne søke må du være registrert som produksjonsforetak (aksjeselskap) i Trøndelag. Ordningen er helt i oppstartsfasen ved filmsenteret, og vil finne sin form i løpet av året. 

Hvem kan søke: Produksjonsselskap som har audiovisuell produksjon som sitt hovedformål og er etablert som aksjeselskap med forretningsadresse i Trøndelag. Minst én av tre nøkkelpersoner i prosjektet må bo og virke i Trøndelag.

Til hva kan du søke: Det kan søkes utviklingsstilskudd i en tidlig fase. Viktige element i prosjektbeskrivelsen: Konkret idé, originalitet, visuelle skisser, definert målgruppe, bekreftelse på rettigheter.

Styrke i teamet som søker vil være av betydning: Utdannelse, erfaring, arbeidsprøver, tidligere arbeid og entusiasme.

Midtnorsk Filmsenter kan gi utviklingsstøtte på inntil kr. 100.000 kr. Støtten kan ikke overstige 75% av utviklingsbudsjettet. 

Du må ha lest forskriften før du søker om tilskudd. Søknaden må legges inn via søknadsportalen Filmsøk (filmsok.no). Her vil detaljerte krav til søknaden fremgå. 

Mer informasjon vil komme etterhvert!