Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

Midtnorsk FilmsenterVi tilbyrUtstyr til utlån

Er du en ung filmskaper som trenger utstyr?

Da kan vi kanskje hjelpe deg. Vi har seks produksjonsenheter bestående av opptaks- og redigeringsutstyr, og låner ut dette både til kursvirksomhet og unge filmskapere – når det er ledig.

Vi har også tre animasjonskasser for iPad og tre iPader med egnet programvare for animasjon, dette låner vi også ut til skoler, barnehager og kulturskoler.

For å få vite mer om muligheter og vilkår for utlån – ta kontakt med Marit på mail marit(at)midtnorskfilm.no eller telefon 73 51 55 50/mobil 986 30 060.