Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

Midtnorsk FilmsenterVi tilbyrUtstyr til utlån

Ung filmskaper som trenger utstyr?

Da kan vi kanskje hjelpe deg. Vi har seks produksjonsenheter bestående av opptaks- og redigeringsutstyr, og låner ut dette både til kursvirksomhet og unge filmskapere – når det er ledig.

Vi har også tre animasjonskasser for iPad og kan gi råd om egnet programvare for animasjon. Dette kan vi låne ut til skoler, barnehager og kulturskoler.

For å få vite mer om muligheter og vilkår for utlån – ta kontakt med filmsenterets leder for barn og unge talenter, Marit Bakken, på epost eller telefon 986 30 060.