Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

Midtnorsk FilmsenterVi tilbyrStøtteordninger

Filmstøtte


Støtte til filmprosjekt, reisestøtte, stipend og tiltak

Midtnorsk Filmsenter forvalter midler til utvikling og produksjon av filmprosjekt. Du kan også motta reisestøtte, praktikantstøtte og kortfilmstipend gjennom våre ordninger.

Filmsenteret kan også støtte ulike filmfaglige arrangement, seminar og workshops med mindre beløp. Dette gjelder også ulike filmtiltak for barn og unge. Les mer om våre tilskuddsordninger og hva du kan få støtte til under Søk støtte.