Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

Midtnorsk FilmsenterVi tilbyrSkoleturnéer

Turnere i Den kulturelle skolesekken?


Vil du ha et større publikum til filmen din, eller har du et godt filmverkstedkonsept? Da kan du melde dette inn til Den kulturelle skolesekken!

Gjennom Den kulturelle skolesekken får alle elever i hele det 13-årige skoleløpet i hele Norge oppleve kunst- og kulturproduksjoner innen alle sjangre levert av profesjonelle. Den kulturelle skolesekken administreres lokalt av fylker og kommuner, og er en viktig formidlingsarena – også for film. De ulike fylkene velger produksjoner og utformer selv sin egen skolesekk. I Trøndelag kan du melde filmen din eller prosjektet ditt til skolesekken i Trøndelag fylkeskommune, og/eller Trondheim kommune.

Mange filmskapere har nådd et lydhørt publikum for sine filmer og har holdt inspirerende verksted i regi av skolesekken. Honorarsatsen er pr. i dag (2018) 3.899 kroner pr. dag pr. utøver om du er selvstendig næringsdrivende, og 3.035 kroner for lønnsmottakere. I tillegg dekkes reise og diett etter statens satser. Interessant for deg/dere? Send en mail til filmsenterets leder for barn og unge talenter, Marit Bakken, eller ring 986 30 060, så kan vi ta en prat om ideer, muligheter og behov.

Søknadsfrist for å melde inn prosjekter for kommende skoleår er 1. november, for både Trøndelag fylke og Trondheim kommune. Søknad sendes via egne elektroniske søknadsskjema (følg linken over til hver av de to).

Skolesekkopplegg med Jon Vatne og Finn Walther, som har besøkt skoler i Trøndelag i 2014-15