Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

Midtnorsk FilmsenterVi tilbyrSkoleturnéer

Den kulturelle skolesekken i Midt-Norge


Vil du ha et større publikum til filmen din? Da kan du melde den inn til Den kulturelle skolesekken! Har du et godt filmverkstedkonsept kan du også melde inn dette.

Gjennom Den kulturelle skolesekken får alle elever i hele det 13-årige skoleløpet i hele Norge oppleve kunstproduksjoner innen alle sjangre levert av profesjonelle kunstnere. Den kulturelle skolesekken administreres lokalt av fylker og kommunerer, og er en viktig formidlingsarena – også for film. Fylkene velger ut kunstproduksjonene og utformer selv sin egen skolesekk. I Midt-Norge kan du melde filmen din eller prosjektet ditt til skolesekken i Trøndelag fylkeskommune. Trondheim kommune har eget ansvar for skolesekkprogrammet i kommunen.

Mange filmskapere har nådd et lydhørt publikum for sine filmer og har holdt inspirerende verksteder i regi av skolesekken. Honorarsatsen er per i dag (2017) kr. 3.899,- per dag per utøver om du er selvstendig næringsdrivende og kr. 3.035,- for lønnsmottakere, pluss reise og diett etter statens satser. Interessant for deg/dere? Send en mail til marit(at)midtnorskfilm.no eller ring 73 51 55 50/986 30 060, så kan vi ta en prat om ideer, muligheter og behov.

Søknadsfrist for å melde inn prosjekter for kommende skoleår er 1. november, for både Trøndelag fylke og Trondheim kommune. Søknad sendes via egne elektroniske søknadsskjema (følg linken over til hver av de tre).

Skolesekkopplegg med Jon Vatne og Finn Walther, som har besøkt skoler i Trøndelag i 2014-15