Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

Midtnorsk FilmsenterVi tilbyrFilmkommisjonen

Markedsfører Trøndelag og Innlandet som filmlokasjon


Midgard Film Commission Norway er regionens filmkommisjon som jobber for å tiltrekke flere filmproduksjoner til regionen, og få økt produksjonsvolum for filmarbeidere bosatt i regionen.

Filmkommisjonen har tidligere samarbeidet med de svenske områdene i Jämtland og Västernorrland under navnet Mid Nordic Film Commission, men skiftet høsten 2017 navn til Midgard Film Commission Norway. Fra 2018 startet et samarbeid med Hedmark og Oppland om filmkommisjonssatsninger for storregionen. Dette innebærer at filmfondet Filminvest og filmkommisjonen har samme nedslagsfelt og vil jobbe tettere sammen for å bringe flere produksjoner inn i regionen.

Filmkommisjonen kan hjelpe produsenter å finne filmlokasjoner, stab og underleverandører til produksjoner som spilles inn i Trøndelag. Gjennom markedsføring av lokasjoner, og god kunnskap om produksjonsselskapene og filmarbeidernes beste kompetanser, ønsker vi å hjelpe flere større filmproduksjoner med å realiseres i vår region.

For mer informasjon, ta kontakt med leder for filmkommisjonen, Kjersti Greger, tlf: 95488121