Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

Midtnorsk FilmsenterVi tilbyrFilmkommisjonen

Markedsfører Midt-Norge som filmlokasjon


Mid Nordic Film Region

Mid Nordic Film er regionens filmkommisjon som blandt annet samarbeider med filmsentrene i Jämtland og Västernorrland for å dra flere filmproduksjoner hit, og få økt produksjonsvolum for filmarbeidere bosatt i regionen.

Vi kan hjelpe produsenter å finne filmlokasjoner, stab og underleverandører til produksjoner som spilles inn i Trøndelag. Gjennom markedsføring av lokasjoner, og god kunnskap om produksjonsselskapene og filmarbeidernes beste kompetanser, ønsker vi å hjelpe flere større filmproduksjoner med realisering i vår region.