Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

Midtnorsk FilmsenterVi tilbyrNettverk og faglig påfyll

Faglig og sosialt påfyll


Seminar, kurs og møteplasser

Midtnorsk Filmsenter arrangerer seminar, kurs og workshops rettet mot filmskapere i regionen innen alle fagområder. Gjennom tett kontakt med bransjen tilbyr vi relevante og kompetanseøkende samlinger som både kan engasjere bredt og gå i dybden på visse fagområder. Det er derfor viktig for oss å få innspill på relevante tema og problemstillinger, behov for fordypning og hvilke oppdateringer som ønskes innenfor de ulike fagområdene, slik at vi på best mulig måte kan møte bransjens behov i regionen.

Vi legger stor vekt på å tilrettelegge for nettverksbygging i bransjen. Sosiale møteplasser er viktige for trivsel og kompetanseøking i regionen. Vi håper derfor flest mulig fra den regionale filmbransjen til å komme på våre bransjetreff, samt våre tradisjonelle jule- og sommerfester!


Manusveiledning

Midtnorsk Filmsenter tilbyr råd og veiledning til alle som har spørsmål knyttet til sine prosjekt og tidlige idéer. Her er terskelen lav, det er bare å sende oss en e-post eller komme innom våre kontor i Kjøpmannsgata 35 for å ta en prat eller avtale tid for møte.


Praksisplass

Midtnorsk Filmsenter kan formidle kontakt og hjelpe produksjoner med å finne praktikanter og assistenter til større produksjoner som skal spilles inn i regionen. Dersom du er en gryende filmskaper og ønsker deg mer erfaring fra produksjon og filmarbeidermiljøet, kan vi også hjelpe deg å finne kontakter blant de mer etablerte selskapene i regionen. Det er også mulig å søke på vår støtteordning for praktikantstipend.