Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

Midtnorsk FilmsenterVi tilbyrNettverk og faglig påfyll

Faglig og sosial input


Seminarer, kurs og møteplasser

Midtnorsk Filmsenter arrangerer seminar, kurs og workshops rettet mot filmskapere i regionen innen alle fagområder. Gjennom tett kontakt med bransjen ønsker vi å kunne tilby relevante og kompetanseøkende samlinger som både kan engasjere bredt og gå i dybden på visse fagområder. Det er derfor viktig for oss å få innspill på relevante tema og problemstillinger, behov for fordypning og hvilke oppdateringer som ønskes innenfor de ulike fagområdene, slik at vi på best mulig måte kan møte bransjens behov i regionen.

Vi legger stor vekt på å tilrettelegge for nettverksbygging i bransjen, og ser derfor de sosiale møteplassene som like viktig for kompetanseøking i regionen. Håper derfor flest mulig prioriterer å komme både på julefest og sommertreff!


Manusveiledning

Midtnorsk Filmsenter tilbyr råd og veiledning til alle som har spørsmål knyttet til sine prosjekt og tidlige idéer. Her er terskelen lav, det er bare å sende oss en e-post eller komme innom våre kontor i Kjøpmannsgata 35 for å ta en prat eller avtale tid for møte.

Fra og med høsten 2015 kan man også søke spesielt om manusveiledning fra en av våre tilknyttede manuskonsulenter. Dette gjelder for filmskapere som har botilhørighet i regionen.


Praksisplass

Midtnorsk filmsenter kan formidle kontakt og hjelpe produksjoner med å finne praktikanter og assistenter til større produksjoner som skal spilles inn i regionen. Dersom du er en gryende filmskaper og ønsker deg mer erfaring fra produksjon og filmarbeidermiljøet, kan vi også hjelpe deg å finne kontakter blandt de mer etablerte selskapene i regionen.

På visse større filminnspillinger kan vi også tilby noen praktikanter praksisplass med praktikantlønn innenfor et begrenset tidsrom. Kun kan lese mer om praktikantstipendordningen under Søk støtte.