Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

Midtnorsk FilmsenterVi tilbyr

Vi hjelper
filmskapere

Støtteordninger

Nettverk og faglig påfyll

Filmkommisjonen

Filmkurs for unge

Utstyr til utlån

Skoleturnéer