Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

Midtnorsk FilmsenterSøk støtteReisestøtte

Reisestøtte


Hvem kan søke?

Reisestøtte fra Midtnorsk Filmsenter retter seg mot personer i den profesjonelle filmbransjen i Trøndelag. Du må ha relevant utdanning på bachelornivå eller høyere, eller kunne dokumentere relevant yrkeserfaring fra den audiovisuelle bransjen. Er du en ung filmskaper som ikke har startet din profesjonelle karriere ennå, kan du lese om senterets Filmstøtte for unge.


Hva kan du få støtte til?

Du kan søke reisestøtte til filmfestivaler, pitcheforum, markeder, fagseminar, kurs eller lignende. For reiser i Norge med overnatting kan du søke inntil 3 000 kroner. Reiser i Norge uten overnatting kan støttes med inntil 1 500 kroner. Reiser utenfor Norge støttes normalt med inntil 4 000 kroner, men kan unntaksvis innvilges med inntil 10 000 kroner. For reiser til filmfestivaler og pitcheforum, er det en forutsetning at du deltar med en film som enten skal vises eller markedsføres under festivalen. Reisestøtten gjelder utlegg til reise, overnatting og deltakeravgift. Diett eller andre utgifter til mat dekkes ikke. For utenlandsreiser med totale reisekostnader som overstiger 10 000 kroner, kan du søke NFIs reisestøtte til festivaler og prisutdelinger i utlandet.


Hvordan søke reisestøtte?

Søknaden sendes elektronisk via filmsenterets nettbaserte søknadssystem Filmsøk.no. Send søknaden i god tid før du skal reise. Søknadene behandles fortløpende og har en behandlingstid på en til to uker. Søknaden skal inneholde motivasjon og begrunnelse for reisen og et enkelt reisebudsjett. Har du søkt eller mottatt støtte fra andre enn filmsenteret til reisen, må du oppgi det i søknaden. Ring oss gjerne om du har spørsmål knyttet til din reise eller behandling av din søknad.

Vi anbefaler at du setter deg inn i Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon. Tilskudd innenfor denne ordningen tildeles etter Kapittel 2 – Tilskudd til enkeltpersoner, § 2-5. Har du spørsmål vedrørende søknaden eller søknadsprosessen, kan du henvende deg til en rådgiver ved filmsenteret for veiledning.


Utbetaling av reisestøtte

Utbetaling av reisestøtte skjer etterskuddsvis. Utbetalingsanmodning med en kort rapport fra reisen og kopi av kvitteringer som dokumenterer reiseutgiftene, sendes filmsenteret via Filmsøk.no. Legg gjerne ved bilder fra reisen.


Reisestøtte fra Norsk filminstitutt

Du kan også søke Norsk filminstitutt (NFI) om reisestøtte til festivaler og prisutdelinger i utlandet samt reisestøtte til kurs i utlandet. Er du i tvil om du skal søke Norsk filminstitutt eller Midtnorsk Filmsenter, gjelder følgende retningslinjer:

For innenlandsreiser gjelder følgende: Skal du delta på et kurs i regi av Norsk filminstitutt, dekker NFI reisekostnadene. Skal du delta på et annet arrangement i regi av Norsk filminstitutt, utlyser NFI som regel et begrenset antall reisestipend som deltakere fra hele landet kan søke på. Andre reiser innad i Norge dekkes ikke av Norsk filminstitutt, og søknad om reisestøtte må derfor i disse tilfellene sendes til ditt regionale filmsenter.

For utenlandsreiser gjelder følgende: For alle utenlandsreiser med et godkjent budsjett på under 10 000 kroner, skal søknad om reisestøtte sendes til ditt regionale filmsenter. For utenlandsreiser med et høyere totalbudsjett enn dette, skal søknaden i sin helhet sendes til Norsk filminstitutt.

Godkjent budsjett inkluderer kun deltakeravgift, reise på billigste måte og inntil kr 1 000 pr. overnattingsdøgn som behøves for å delta på aktiviteten.

Der hvor hovedformålet med tiltaket er finansiering av et filmprosjekt, dvs. pitcheforum o.l., vil godkjent budsjett som en hovedregel inkludere kun deltakeravgift (pr. person) og inntil 2000 kroner til reise- og oppholdsutgifter totalt (pr. person).

Blir din søknad om reisestøtte ikke innvilget hos Norsk filminstitutt, står du fritt til å søke på nytt hos ditt regionale filmsenter.