Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

Midtnorsk FilmsenterSøk støtteFilmstøtte for unge

Filmstøtte for unge


Skal du lage film?

Skal du lage en film kan du søke Kortfilmstipend fra Midtnorsk filmsenter. Les om hvordan du søker Kortfilmstipend.


Reisestøtte

Skal filmen din vises på en filmfestival eller du skal delta på en filmworkshop, kan du få reisestøtte fra Midtnorsk Filmsenter. Søknaden sender du via det nettbaserte søknadsverktøyet Filmsøk. Velg søknadstype «Reise» og deretter «Aktiviteter for barn og ungdom». Søknadene behandles fortløpende og behandlingstiden er en til tre uker. Ta kontakt i god tid før du skal dra.


Støtte til filmaktiviteter for barn og unge

Skal du arrangere en filmworkshop, et kurs eller en lignende aktivitet hvor barn eller unge er målgruppen, kan du søke støtte hos Midtnorsk Filmsenter til dette. Maksimumsbeløp for denne typen tilskudd er 10 000 kroner.

Søknaden sendes via det nettbaserte søknadsverktøyet Filmsøk. Velg søknadstype «Tiltak» og deretter «Aktiviteter for barn og ungdom». Søknadene behandles fortløpende og behandlingstiden er en til tre uker.


Ta kontakt

Har du spørsmål – ikke nøl med å ta kontakt med filmsenterets leder for barn & unge talenter, Marit Bakken, på epost eller telefon 986 30 060.

Filmbussen 2