Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

Midtnorsk FilmsenterSøk støtte

Dette kan du
få støtte til

Send inn søknad på filmsok.no →

Støtte til film

Kortfilmstipendet

Reisestøtte

Praktikantstipend

Filmstøtte for unge

Støtte til filmtiltak