Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

Midtnorsk FilmsenterKontakt

Kontakt Midtnorsk
Filmsenter AS

Adresse:

Midtnorsk Filmsenter AS
Kjøpmannsgata 35, 7011 Trondheim
E-post: post@midtnorskfilm.noFakturaadresse:

Elektronisk fakturaadresse (EHF-format): 988488402

Faktura som vedlegg til e-post sendes til: 988488402@fakturapost.no

(må være TIF eller PDF)


 


Last ned logopakke


Ansatte


Styret for Midtnorsk filmsenter


Formål

Midtnorsk Filmsenter er et offentlig eid aksjeselskap som ble etablert i 2005, og eies av Trøndelag Fylkeskommune og Trondheim Kommune i felleskap med det formål å utvikle Trøndelag som filmregion. Filmsenteret forvalter midler over statsbudsjettet til utvikling og produksjon av filmprosjekt, kompetansehevende tiltak for filmbransjen og filmtiltak for barn og unge talenter. I tillegg har Midtnorsk Filmsenter ansvaret for driften av filmkommisjonen Midgard Film Commission Norway.


Nettverk

Midtnorsk filmsenter er samlokalisert med Filminvest, Cinemateket i Trondheim, Minimalen kortfilmfestival, Trondheim Filmklubb og Barnefilmklubben. Andre samarbeidspartner i regionen er filmfestivalene Kosmorama Trondheim internasjonale filmfestival, FilmfestVatn og Ramaskrik.

Midtnorsk filmsenter er medlem i Filmreg, en paraplyorganisasjon for regionale filmsenter og fond i Norge. Filmsenteret har et etablert Interregsamarbeid med Filmpool Jämtland og Film i Västernorrland i Sverige. Andre viktige samarbeidspartnere er utdanningsinstitusjonene i regionen.


Årsrapport 2017/ 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011


Støttet av