Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

Midtnorsk FilmsenterKontakt

Kontakt Midtnorsk
Filmsenter AS


Midtnorsk Filmsenter AS, Postboks 964,
7410 Trondheim, Norway
Besøk: Kjøpmannsgata 35, 7011 Trondheim
E-post: post@midtnorskfilm.no
Telefon: +47 73 51 55 50


Last ned logopakke


Ansatte


Styret for Midtnorsk filmsenter


Formål

Midtnorsk Filmsenter er et offentlig eid aksjeselskap som ble etablert i 2005 av Nord-Trøndelag fylkeskommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune i felleskap med det formål å utvikle Trøndelag som filmregion. Filmsenteret forvalter midler over statsbudsjettet til utvikling og produksjon av filmprosjekter, kompetansehevende tiltak for filmbransjen og filmtiltak for barn og unge talenter. I tillegg har Midtnorsk Filmsenter ansvaret for driften av filmkommisjonen Mid Nordic Film Commission.


Nettverk

Midtnorsk filmsenter er samlokalisert med Cinemateket i Trondheim, Minimalen kortfilmfestival, Trondheim Filmklubb og Barnefilmklubben. Andre samarbeidspartner i regionen er filmfestivalene Kosmorama Trondheim internasjonale filmfestival, Femmina filmfestival, FilmfestVatn og Ramaskrik.

Midtnorsk filmsenter er medlem i Filmreg, en paraplyorganisasjon for regionale filmsenter og fond i Norge. Filmsenteret har et etablert samarbeid med Filmpool Jämtland og Film i Västernorrland. Andre viktige samarbeidspartnere er utdanningsinstitusjonene i regionen.


Årsrapport 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011


Støttet av

logos